تبلیغات
مقاله های آموزشی - لیست پایان نامه های دانلودی

 پایان نامه  رشته مکانیک : کاربردها و روشهای تولید مواد
پایان نامه  رشته مکانیک :نحوه ساخت مواد FGM و نمونه های این مواد در طبیعت
 پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی کامپوزیت پایه پلیمری
 پایان نامه  رشته مکانیک : انبساط حرارتی در سیستم خطوط لوله
پایان نامه  رشته مکانیک:تعیین فاکتورهای موثر دراتلافات برودتی سقف وبرآورد میزان کاهش باربرودتی
 پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی انواع واماندگی در پانل های ساندویچی
 پایان نامه  رشته مکانیک : مطالعه ارتعاشات غیرخطی پوسته هاوپانل ها
 پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی انتقال حرارت جابجایی اجسام شناور
 پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی شاخص های سرمایش مغناطیسی
 پایان نامه  رشته مکانیک : انتقال حرارت ترکیبی در یک کانال مربعی
 پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی وشبیه سازی پدیده کاویتاسیون
 پایان نامه  رشته مکانیک : استفاده از مواد هوشمند در سازه های چند لایه
 پایان نامه  رشته مکانیک : میزان نشت گاز از خط لوله مدفون در زمین
 پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی پروسه اتوفرتاژ در مخازن تحت فشار
 پایان نامه  رشته مکانیک با موضوع آب شیرین کن های خورشیدی
 پایان نامه  رشته مکانیک :بررسی روش های کاهش نیروی اصطکاک پوسته ای
 پایان نامه  رشته مکانیک : روشهای نوین حل مسائل پلاستیسیته
 پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی و تحلیل روشهای تعیین نقاط تکین
 پایان نامه  رشته مکانیک : رهاسازی تنش قطعات جوشکاری شده
 پایان نامه  رشته مکانیک : تکنیک های ذخیره سازی سرما و کاربرد آن
 پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی پدیده سرج و استال در کمپرسور
 پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی سطوح نانو در کاهش ضریب اصطکاک
 پایان نامه  رشته مکانیک با موضوع بررسی میکروپمپ ها و کاربرد آنها
پایان نامه  رشته مکانیک:مقایسه عملکرد روشهای مختلف انتقال حرارت تابشی
 پایان نامه  رشته مکانیک : روش خوشه بندی بعنوان یکی از شاخه های یادگیری
پایان نامه رشته مکانیک:بررسی عبور جریان از روی دسته لوله هادر رینولدزهای متوسط
 پایان نامه  رشته مکانیک : اثرات کاویتاسیون در ضریب نیروی پسا
پایان نامه  رشته مکانیک :بررسی میکرو هندسه ها بر جریان سیالات و نانوسیالات
 پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی تاثیر شبکه بندی در تسخیر موج ضرب ها
 پایان نامه  رشته مکانیک با موضوع بررسی تاثیرات مکش و دمش
 پایان نامه  رشته مکانیک : شناخت مواد FGM
 پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی ربات از منظر سینماتیک ودینامیک
پایان نامه  رشته مکانیک : روشهای بازتوانی نیروگاههای حرارتی با استفاده از توربین گاز
 پایان نامه  رشته مکانیک : تحلیل دینامیک، سینماتیک و کنترل مکانیزم استوارت
پایان نامه رشته مکانیک:لایه مرزی و نیروی پسا و برآدر جریان سیال اطراف جسم
 پایان نامه  رشته مکانیک : استفاده ازموادنانودرکاهش نیروی پسای زیردریایی
 پایان نامه  رشته مکانیک : مکانیزمهای خرابی در سازههای چند لایه کامپوزیتی
 پایان نامه  رشته مکانیک : مقایسه کانالهای متعارف (لوله ها) با میکروکانالها
 پایان نامه  رشته مکانیک :مقدمه ای بر رباتیک و سینماتیک و دینامیک رباتها
 پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی پتانسیل کاربرد سیستم سرمایش خورشیدی
 پایان نامه  رشته مکانیک : طراحی کنترلرها در ساختمانهای هوشمند
 پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی نیروی پسا در جریان اطراف اجسام
 متن کامل در سایت:
 40y.ir
نوشته شده در جمعه 9 آذر 1397 ساعت 01:54 ق.ظ توسط : آموزش یار | دسته :
  • [ نظرات ]