می 8, 2021

اشكال مختلف تبليغات:/پایان نامه درباره فروش سایتهای اینترنتی

  • تبليغات ناخواسته

تبلیغات ناخواسته که شامل Pop-up و Pop-under می‌شود یکی از اشکال بحث‌انگیز تبلیغات اینترنتی به حساب می‌آید. اين نوع از تبلیغات به صورت ناخواسته دریافت می‌شود و مخاطبان را در معرض یک نمایش اجباری قرار می‌دهد.

آگهی‌های تلویزیونی را مي‌توان نمونه‌ای از تبلیغات اجباری به حساب آورد چرا كه این آگهی‌ها معمولاً برنامه‌هایی را که مخاطبان در حال تماشا هستند، قطع می‌کنند و آنها را وادار به تماشای آگهی می‌کنند. در مقابل، تبلیغات روزنامه‌‌اي نمونه‌ای از تبلیغات اختیاری محسوب می‌شوند زیرا خوانندگان می‌توانند هر قسمت از روزنامه را که مایلند بخوانند و یا از آن بگذرند. اینترنت توانایی نمایش به هر دو صورت اختیاری و اجباری را داراست.

از آنجا كه تبلیغات ناخواسته غالباً به صورت اجباري نمایش داده می‌شوند، پاسخ‌های منفی مانند احساس رنجش و احتراز از تبلیغ را در بر خواهند داشت. در سال­های اخیر به دلیل افزایش مقاومت کاربران اینترنت، کاهش مقبولیت اين نوع از تبليغات و گسترش استفاده از مسدودکنندهای تبلیغاتی، بكارگيري تبليغات ناخواسته کاهش یافته‌ است. هر چند که پیش‌بینی می‌شود در آينده نزديك برای حضور پررنگ‌تر این مهمانان ناخوانده، روش­های خلاقانه‌تری مورد استفاده قرار گیرد. (گلچين فر و بختايي، 1384)

  • تبليغات مبتني بر حمايت از فعاليتها

حامي‌گري به فعاليتي گفته مي‌شود كه در آن يك شركت از يك رويداد، واقعه يا فعاليت خاص حمايت مي‌كند و در مقابل، لوگو يا نام تجاري خود را در آن رويداد يا فعاليت معرفي مي‌كند. هدف از اين كار استفاده ار ارتباط ايجاد شده مابين لوگو يا نام تجاري شركت و رويداد مربوطه است. همان­طور كه در حامي‌گري سنتي، شركت حامي از ارتباط ايجاد شده با رويدادي خاص منتفع مي‌شود، در حامي‌گري اينترنتي نيز شركت حامي از توجه كاربران به يك سايت يا موضوع مطرح شده در اينترنت سود مي‌برد.

به عنوان مثال در سال 1999 حدود نیمی از تبلیغات اينترنتي شرکت­های دارویی به حمایت از وب سایت­های بهداشتی اختصاص یافته بود. تحقیقات انجام شده دلالت بر اثربخشی این نوع از تبلیغات دارد. نكته قابل توجه در اين نوع از تبليغات، انتخاب رویداد،‌ واقعه یا فعالیتي مناسب جهت کسب بهترين نتیجه است.

جدول شماره 2-2- مقايسه اشكال مختلف تبليغات اينترنتي (گائو ،  2002)

مشخصه نامه‌هاي تجاري بنرهاي داراي

غناي رسانه‌اي

بنرها تبليغات مبتني

بر بازي

شكل ارائه تبليغ بنرهاي ثابت

بنرهاي انيميشني

بنرهاي تعاملي

بنر داراي غناي رسانه‌اي  ارسال نامه به همه

خبرنامه

گروههاي خبري

تبليغ بصورت بازي
روش پرداخت پرداخت بر مبناي كليك

پرداخت بر مبناي رويت

-پرداخت بر مبناي كليك پرداخت بر مبناي رويت

پرداخت بر مبناي تعداد

پرداخت بر مبناي نمايش

پرداخت بر مبناي كليك

طراحي و هزينه ارسال تبليغ كم زياد خيلي كم متغير
كاربردهاي تبليغ -بازاريابي كالا و فروش

-ايجادنام تجاري

-بازاريابي كالا و فروش

-ايجاد نام تجاري

ترفيع كالا بازاريابي كالا و فروش

ايجاد نام تجاري

سرعت بارگيري زياد كم زياد متغير
تكنولوژي

مورد استفاده

HTML GIF, JavaScript, and JavaApplet, and Animated GIF Richmedia  Flash,SVG, IntrVU,
RealAudio, RealVideo
نامه‌هاي اينترنتي تكنولوژي هاي

مربوط به بازي

مخاطبان تبليغ محدود به‌كاربراني كه به آن صفحه تبليغ دسترسي دارند. محدود به كاربراني كه به آن صفحه دسترسي دارند. افرادي كه آدرس پست الكترونيكي دارند. محدود به كساني كه بازي مي‌كنند.
عملكرد  نرخ رويت بالا

نرخ كليك پائين

نرخ رويت بالا

نرخ كليك بالا

نرخ رويت پائين

نرخ كليك پائين

نرخ رويت پائين

نرخ كليك بالا

جذابيت براي بيننده كم خيلي زياد كم كم