می 8, 2021

بازاریابی و مصرف کنندگان:پایان نامه بازاريابي سبز و تصميم خريد

بازاریابی و مصرف کنندگان

تردیدی نیست که منظور اصلی تولید، مصرف است. از این رو موفقیت یک سیستم اقتصادی، بسته به این است که سیستم مذبور تا چه حد توانسته سطح زندگی افراد را بالا ببرد. امروزه در کلیه اجتماعات؛ کار نمی تواند هدف اصلی باشد، بلکه مصرف هدف اصلی است. زیرا حساس ترین معیار برای تشخیص این امر که یک عمل اجتماعی صحیح بوده یا غلط، این است که نتیجه آن عمل تا چه حد به حال مصرف کننده مفید بوده است. امروزه سیستم های مختلف تولیدی و بازاریابی باید جواب گوی خواسته های مصرف کنندگان باشد. به همین جهت است که کلیه رشته های تولیدی و دستگاهای بازاریابی نسبت به انجام تمایلات مصرف کننده، عکس العملی از خود نشان می دهند. در یک اجتماع پویا، کوشش دستگاه های بازاریابی بیشتر متوجه این امر است که روی افکار مصرف کنندگان و خریداران اثر کرده و تقاضای جدید ایجاد کنند. (محرابی،1381،ص71)

2-1-5- تعريف مصرف

مصرف عبارت است از استفاده از منابع براي رفع نياز در برابر مصرف زدگي كه استفاده بيش از مقدار نياز است. مصرف واپسين مرحله فرايند اقتصادي است و از توزيع و توليد كه پيش از آن قرار داشته و حكايت از جمع آوري، تقسيم و توزيع ثروت را دارد تميز مي يابد. نكته قابل توجه اين است كه در زبان عربي و انگليسي، واژه معادل مصرف، كلمه اي است كه معناي از بين بردن و تلف كردن دارد. در زبان عربي، از مصرف با كلمه استهلاك ياد شده است. در زبان انگليسي نيز مصرف با كلمه هايي مانند: Use، Utilizable، Utilization ،Wasteful، Waster، Consumption، Disposal، Expenditure، معرفي شده است كه مصطلح ترين آنها كه در دانش اقتصاد به كار مي رود Consumption است كه چنين معنا شده است: «خرج كردن براي باقي ماندن يا لذت بردن در برابر پس انداز كه زمينه توليد آينده را فراهم مي كند.» (فراهانی فرد،1388،ص105)

2-1-6- رفتار مصرف كننده

بازاریابی با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کننده آغاز می شود. رفتار مصرف کننده شامل فرایندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد از فعالیت های مربوط به خرید و مصرف وجود دارد. پاسخ به سوالاتی مانند اینکه چرا افراد یک محصول یا نام و نشان تجاری بخصوصی را ترجیح می دهند و چگونه سازمان ها از این موضوع برای بازاریابی موثر و مفید بهره می گیرند، بر عهده دانشمندان علوم رفتاری است.

یک تعریف رسمی از رفتار مصرف کننده عبارت است از:

مجموعه فعالیت های روانی، احساسی و فیزیکی است که افراد هنگام انتخاب، خرید، استفاده و مصرف کالا و خدمات انجام می دهند تا خواسته ها و نیاز های آنان را ارضا نماید. (محرابی،1381،ص74)

مصرف كنندگان هر روز بايد تصميمات زيادي براي خريد بگيرند. شركت هاي بزرگ، تحقيقات گسترده اي در زمينه تصميمات خريد مصرف كنندگان به انجام مي رسانند تا پاسخي براي اين سؤالات بيابند: مصرف كنندگان چه چيزي مي خرند، كجا مي خرند، چطور و چه قدر مي خرند، چه زماني مي خرند، و چرا مي خرند. بازاريابان مي توانند با مطالعه خريدهاي واقعي مصرف كنندگان متوجه شوند كه چه چيزي را در چه زماني و چقدر مي خرند. اما فهميدن چرايي رفتارخريد مصرف كننده، كار ساده اي نيست؛ پاسخ در اعماق فكر مصرف كننده مخفي شده است. يكي از تحليل گران رفتار مصرف كننده مي گويد: “براي شركت هايي كه ميلياردها دلار كالا در گردش دارند، حياتي ترين بخش سازمان تصميم گيري خريد مي باشد.” هنوز هيچكس نمي داند كه مغز انسان چطور تصميم مي گيرد. اغلب حتي خود مصرف كنندگان هم نمي دانند كه چه چيزي بر خريد كردنشان تأثير مي گذارد. اين تحليلگر ادامه مي دهد كه «البته اگر از مصرف كنندگان بپرسيد كه چرا اين را خريداري كردند، خيلي راحت پاسخي برايتان مي سازند.» (کاتلر،ترجمه پارسائیان،1387،ص168)