آوریل 13, 2021

بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با استفاده …

اکثر تحقیقات انجام گرفته در خصوص خطاهای انسانی مربوط به مشاغل حساس از جمله پزشکی و هواپیمایی می باشند. در این تحقیق خطاهای انسانی در عملیات مالی به عنوان یک سیستم حساس در سازمان‌ها که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بررسی می‌گردد. بدین منظور با بررسی سوابق تحقیقات انجام شده مشخص می‌گردد عوامل متعددی که می‌توانند در عملکرد کارکنان و افزایش یا کاهش خطاهای انسانی در سازمان‌ها تاثیر داشته باشند؛ با توجه به مدل سه شاخگی که مبنای پژوهش حاضر است می‌توان به قرار زیر دسته بندی کرد.
جدول ۲-۵: عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در سازمان‌ها (با توجه به مدل سه شاخگی) یافته های تحقیق
الف) عوامل ساختاری

 1. وجود سیستمهای مالی لازم
 2. وجود سیستمهای آموزشی مناسب
 3. وجود سیستمهای سخت افزاری (رایانه ای) کافی
 4. وجود سیستمهای نرم افزاری (رایانه ای) مناسب
 5. ایجاد وب سایت آموزشی در زمینه عملیات مالی
 6. تدوین سیاستها و استراتژی‌های مناسب در عملیات مالی
 7. وجود سیستمهای اداری کارآمد
 8. پیش بینی واحد پژوهش در زمینه کاهش خطای انسانی در عملیات مالی
 9. وجود استانداردهای لازم در عملیات مالی دانشگاه
 10. وجود سیستمهای اطلاعاتی مناسب در دانشگاه
 11. وجود امنیت شبکه اطلاعاتی در بخشهای مختلف دانشگاه

ب) عوامل رفتاری

 1. حمایت مدیران ارشد دانشگاه
 2. سطح دانش کامپیوتری کارکنان دانشگاه
 3. شناخت کافی کارکنان از عملیات مالی
 4. وجود نیروی انسانی دارای تحصیلات دانشگاهی در دانشگاه
 5. استفاده صحیح کارکنان از شبکه اینترنت دردانشگاه
 6. پذیرش سیستم‌های عملیات مالی استاندارد توسط کارکنان و عدم مقاومت در مقابل تغییر
 7. وجود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در زمینه عملیات مالی در قسمت های مدیریتی دانشگاه

۱۹٫همکاری مدیران میانی و سرپرستان با کارکنان جهت کاهش خطاهای انسانی
ج) عوامل محیطی

 1. وجود رقبای فعال در زمینه ارائه خدمات عملیات مالی و ایجاد یک فضای رقابتی میان آنها
 2. حمایت دولت از قبیل تامین بودجه لازم و انجام همکاری های لازم برای استقرار سیستم‌های استاندارد مالی درجهت کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی دانشگاه
 3. برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

 4. وجود خطوط پرسرعت اینترنت در کشور
 5. وجود تکنولوژی های لازم و جدید جهت پیاده سازی سیستم مالی استاندارد در کشور
 6. وجود قوانین و مقررات شفاف و حمایت کننده در کشور

بخش پنجم
۲-۲۰ معرفی دانشگاه پیام‌نور
۲-۲۰-۱آشنایی اجمالی با دانشگاه پیام‌نور:
دانشگاه پیام‌نور، دانشگاهی است با هویت ایرانی اسلامی که برای ایفای نقش ومسئولیت خود درجهت تحکیم جایگاه علمی و پژوهشی درمیان دانشگاه‌های باز و آموزش از راه دور دنیا به گسترش، رشد وتعالی تقوی و فضائل انسانی، ارتقاء علمی و پژوهشی، تعمیق جنبش نرم افزاری، امید بخشیدن و گسترش دامنه دانش، یادگیری در همه جا، همه وقت و برای همه در محیطی ایمن و مبتنی بر عدالت در راستای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در سطح ملّی وجهانی اهتمام می‌ورزد.
دستاوردهای دانشگاه پیام‌نور عبارتند از: اشتغال به تحصیل بیش از ۸۵۰ هزار دانشجو در سال ۱۳۹۳ در این دانشگاه، پوشش حدود ۳۰ درصدی ازکل دانشجویان کشور، توسعه بیش از ۵۰۰ مرکز و واحد دانشگاهی در اقصی نقاط کشور ، کسب رتبه دوم آسیا و رتبه ششم جهان درمیان دانشگاه‌های باز و از راه دور، و کسب رتبه برتر فرهنگی دانشگاه‌های ایران درسال ۱۳۸۹ وکسب رتبه برتر خدمت رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال ۱۳۹۰‌. دانشگاه پیام‌نور دارای مراکز متعدد ورزشی، مذهبی، وکانون‌های فرهنگی و امور فوق برنامه بوده و سعی در هدایت انرژی بالقوه جوانان در مسیرهای صحیح را دارد‌. گسترش هر چه بیشتر تبادل اطلاعاتی علمی با دانشگاه‌ها و مجامع معتبر تحقیقاتی بین المللی ، از جمله اهداف دانشگاه پیام‌نور بوده که از مهمترین فعالیت‌های صورت گرفته در این حوزه می‌توان تفاهمنامه‌ها و قراردادهای همکاری منعقدشده با دانشگاه‌های : رادیو تلویزیونی (چین)، ایندیراگاندی و جامع ملی اسلامی (هندوستان) ، چندرسانه‌ای و بین‌المللی اسلامی (مالزی)، تشرین، افتراضیهو دمشق (سوریه) را نامبرد‌. این دانشگاه همچنین در چندین مجمع علمی بین المللی معتبر در دنیا مانند: انجمن آسیایی دانشگاه‌های باز، انجمن بین المللی آموزش باز و از راه دور و اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام عضویت فعال دارند.
در هر سازمانی نیروی انسانی مهمترین سرمایه محسوب می‌شود و کارکنان از ارکان اساسی دانشگاه ها در امر آموزش و پژوهش هستند و تحقق اهداف دانشگاه ها به منظور ارتقائ کمی و کیفی بدون بهره مندی از کارکنان توانمند میسر نمی‌باشد.