مارس 6, 2021

تجارت الکترونیکی:/پایان نامه درباره تجارت الكترونيك و بیمه

تجارت الکترونیکی به عنوان یک بازار[1]:

بازارها با تسهیل معادله اطلاعات، کالاها، خدمات و سیستم های پرداختی نقش مهمی را در اقتصاد ایفا        می نمایند. و در این فرآیند برای عواملی چون خریداران، فروشندگان، واسطه های بازار و کل جامعه ارزش اقتصادی ایجاد می کنند. بازارهای داد و ستد اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی دارای سه وظیفه اصلی هستند که عبارتند از: (معمار نژاد، 1387، ص 75)

1-مرتبط نمودن خریداران و فروشندگان

2- تسهیل مبادله اطلاعات، کالاها، خدمات و سیستم های پرداختی همراه با معاملات بازار

3- ایجاد زیر ساخت ها از جمله چارچوب های قانونی ای که کارکرد بهینه و کارای بازار را امکان پذیر       می کند.

در سال های اخیر کاربرد فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در بازارها بسیار فراگیر شده و تجارت الکترونیکی از طریق تسریع با بهبود وظایف بازار، موجب افزایش کارایی آن و نیز کاهش هزینه های این وظایف به میزان قابل توجهی گردیده است. ظهور بازارهای داد و ستد الکترونیکی به ویژه بازارهای داد و ستد اینترنتی، فرآیند های مورد استفاده در تجارت و زنجیره عرضه را متحول کرده است. تغییر و تحولات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات منجر به افزایش کارایی اقتصادی شده و با هزینه های معاملاتی و توزیعی     پایین تر بازارها را کاراتر کرده است.(همان منبع)

2-5 ) اشکال مختلف تجارت الکترونیکی:

1)دیدگاه فرآیندهای کسب و کار- تجارت الکترونیکی عبارت است از انجام کسب و کار به روش الکترونیکی با استفاده از شبکه های الکترونیکی و جایگزینی اطلاعات به جای فرآیند کار فیزیکی.

2) دیدگاه خدمات- تجارت الکترونیکی ابزاری برای کاهش هزینه ارائه خدمات توسط دولت و شرکت ها به مصرف کنندگان همواره با بهبود کیفیت خدمات مشتریان و افزایش سرعت ارائه خدمات است.

3) دیدگاه آموزش و یادگیری- از این دیدگاه تجارت الکترونیکی امکان آموزش و تحصیل را در مدارس، دانشگاه ها و دیگر سازمان ها به روش بر خط یا آنلاین امکان پذیر می سازد.

4) دیدگاه همکاری- از این منظر تجارت الکترونیکی چارچوبی را برای توسعه همکاری های داخلی و خارجی سازمان فراهم می کند.

5) دیدگاه اجتماعی- از این دیدگاه تجارت الکترونیکی محیط جدیدی را برای اعضای جامعه جهت یادگیری، معامله و همکاری ایجاد می کند.

تمام ابعاد و فرآیند بازار که بتوان با اینترنت و تکنولوژی وب انجام داد تجارت الکترونیکی می شود، به طور دقیق تر، تجارت اینترنتی یعنی انجام معاملات از طریق شبکه، یا خرید و فروش محصولات و خدمات از طریق فروشگاه های اینترنتی در وب و یا تجارت الکترونیکی را می توان انجام هر گونه امور تجاری و بازرگانی به صورت برخط و از طریق شبکه اینترنت بیان نمود. این امور می تواند شامل عمده فروشی و خرده فروشی در کالاهای فیزیکی و غیر فیزیکی به مشتریان و دیگر موارد تجاری باشد. همچنین تجارت الکترونیکی نامی عمومی برای گستره ای از نرم افزارها و سیستم ها است که خدماتی نظیر جست و جوی اطلاعات، مدیریت تبادل، بررسی وضعیت اعتبار، پرداخت به صورت برخط، گزارش گیری، مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می گیرد. این سیستم ها زیر بنای اساسی فعالیت های مبتنی بر اینترنت را فراهم می آورند و نیز تجارت الکترونیک عبارت است از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ که در نوآوری هایی مانند مبادله الکترونیکی    داده ها و پست الکترونیکی که عبارت است از مبادله الکترونیکی، انتقال الکترونیکی و سایر فناوری های مبتنی بر شبکه به کار برده شود. (اعرابی، 1385،ص8)

تجارت الکترونیکی نه تنها عملیاتی را که در انجام معاملات به طور دستی و با استفاده از کاغذ صورت        می گیرد به حالت خودکار در می آورد بلکه سازمان ها را یاری می کند که به یک محیط کاملاً الکترونیکی قدم بگذارند و شیوه های کاری خود را تغییر دهند. (رحیمی صفت،1383،ص54)

محصولات مورد معامله ممکن است دارای ماهیت الکترونیکی باشند مانند نرم افزار[2]، یا فیزیکی باشند مانند اتومبیل و یا خدماتی باشند مانند برنامه ریزی مسافرت، مشاوره پزشکی یا آموزش از راه دور محصولات     غیرفیزیکی از جمله سایت محصولات الکترونیکی است که خود نیز شامل اطلاعات، اخبار، صوت و موسیقی، فیلم، بانک های اطلاعاتی، نرم افزار و انواع فرآورده های فکر است که این نوع تجارت روز به روز توسعه بیشتری پیدا کرده است. دلیل این روند آن است که محصولات عرضه شده واسطه بیشتری با حواسی مانند بینایی یا شنوایی دارند و به طور طبیعی امکان بیشتری برای فروش از طریق اینترنت یا وسایل الکترونیکی دارند. به علاوه همراه با ارتقای کیفیت اینترنت، محصولاتی که بیشتر به این حواس بستگی دارند سهم بیشتری از فروش در اینترنت را به خود اختصاص می دهند. ارزش افزوده این محصولات را می توان در یک محیط مجازی به مشتری منتقل کرد. (فنایی، 1383،ص81)

در صورتی که تجارت را تنها انجام مبادله بین فعالان کسب و کار تعریف شود، تجارت الکترونیکی در مفهوم محدود آن مدنظر خواهد بود. زمانی که کسب و کار الکترونیکی مد نظر باشد، تجارت الکترونیکی در مفهوم وسیع آن مطرح شده و علاوه بر خرید و فروش کالا و خدمات به مسائلی نظیر ارائه خدمات به مشتریان، همکاری بین شرکای تجاری، انجام آموزش الکترونیکی و نیز فعالیت های تجاری در داخل بنگاه و به صورت الکترونیکی پرداخته می شود. به هر حال بعضی از دیدگاه ها، کسب و کار الکترونیکی را فعالیت های غیر از خرید و فروش در اینترنت می دانند. (معمارنژاد، 1387،ص24)

[1] Software

[2] Software