آوریل 12, 2021

توسعه کسب و کار،پایان نامه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه

         توسعه کسب و کار

 

سومین و آخرین بعد مدل کارآفرینی سازمانی زهرا، توسعه کسب و کار می­باشد. این مفهوم جز معدود مفاهیم این مدل است که توسط محققان تعاریف نسبتا مشابهی از آن شده است.

چیزبراگ(2002) توسعه کسب و کار را به بعضی رفتارهای شرکت از قبیل ورود به کسب و کار جدید از طریق ایجاد یا خرید یک سازمان تجاری جدید تعریف می­کند. همچنین این مفهوم به تلاش­های کارآفرینانه سازمانی که منجر به ایجاد کسب و کارهای جدید درون یا بیرون سازمان می­شود نیز اطلاق می­شود(شارما، کریسمن، 1999).

اصولا این تلاش­های نوآورانه از طریق دستیابی به بازارها و یا ارائه محصول جدید به یکی از دو شکل پیرو یا رهبرمفهوم پیدا می­کند. همچنین این تلاش­ها ممکن است منجر به فرم جدیدی از واحدهای سازمانی شود که از نظر مفهوم ساختاری، از واحدهای سازمان فعلی مجزا و یا جزیی از آن باشد(شارما، کریسمن، 1999).

در واقع توسعه کسب و کار بر خلاف دو بعد دیگر این مدل(تجدید استراتژیک و نوآوری) که سعی در محکم کردن جایگاه شرکت در بازارهای موجود را داشتند، کمک می­کند تا شرکت در ورود به زمینه­های جدید با رشد بالا نیز موفق باشد(زهرا و همکاران، 2009).

فررا توسعه کسب و کار را به دو بعد رسمی و غیررسمی تقسیم­بندی کرد(فررا، 2002). تلاش های غیر رسمی می­تواند نتیجه خلاقیت و یا صرفا علاقه­­های فردی باشدکه بعضی از این تلاش­ها سرانجام توسط شرکت به رسمیت شناخته می­شود و بخشی از مفهوم کسب و کار می­شود. این تلاش­ها به صورت مستقل و خودگردان(بدون نیاز به کنترل و نظارت) و بدون پاداش رسمی سازمانی رخ می­دهد(فررا، 2002). زهرا معتقد است که برای فراگیر شدن کارآفرینی سازمانی باید به هر دو وجه(رسمی و غیررسمی) توجه کرد. او کارآفرینی سازمانی را به فعالیت های رسمی و یا غیر رسمی اطلاق می کند که هدفش ایجاد کسب و کار جدید در شرکت­های از قبیل تاسیس شده از طریق نوآوری در فرایندها و محصول و توسعه بازارها است(زهرا و همکاران، 2009).

ایجاد کسب و کار جدید به طرق مختلفی می­تواند صورت بگیرد که هرکدام از نظر میزان اختیارات با یکدیگر متفاوت می­باشند. معروف­ترین شیوه­های ایجاد واحدهای توسعه کسب و کار شامل؛ توسعه داخلی[1]، راه­اندازی سازمان جدید[2]، ایجاد واحد کسب و کار مستقل[3] می­باشد(زهرا، گراویس، 2000).

اگرچه هم تجدید استراتژیک و هم توسعه کسب و کار، تغییر و نوآوری را پیشنهاد می­کنند(شارما، کریسمن، 1999)، اما تفاوت تجدید استراتژیک و توسعه کسب و کار این است که توسعه کسب و کار به دنبال ایجاد کسب و کار جدید می­باشد در حالی­که تجدید استراتژیک تنها به دنبال پیکربندی مجدد کسب و کار موجود می­باشد(شارما، کریسمن، 1999).

[1] . internal venturing

[2] . corporate start-ups

[3] . autonomous business unit creation