می 8, 2021

حافظه سازماني-پایان نامه درمورد بهره وری نیروی انسانی

حافظه سازماني

حافظه سازماني اشاره به مخزني دارد كه در آن اطلاعات براي استفاده­هاي بعدي ذخيره مي­شوند. تصميم­گيرندگان نه فقط داده­ها و اطلاعات، بلكه اطلاعات ناچيز را نيز ذخيره مي­كنند. اين اطلاعات ناچيز مي­توانند به شكل تجربه­ها، مهارت­ها، ارتباطات و ….. باشند. حافظه سازماني نقش بسيار حياتي در يادگيري سازمان ايفا مي­كند. هر دو جنبه؛ قابل استفاده­بودن و عملي­بودن يادگيري؛ بستگي به مؤثربودن حافظه سازمان دارد و اصلي­ترين چالش براي سازمان­ها در تفسير اطلاعات­، بوجود­آوردن حافظه سازماني است كه به سادگي قابل دسترس مي­باشد.

حافظه سازماني مي­تواند شامل داده­هاي ارقامي  [1]مثل اعداد، افراد و قوانين باشد و يا شامل اطلاعات ملموس[2] 2 مانند دانش تاكتيكي، تخصص، تجربه، وقايع بحراني، داستان­ها، تصنعات و بررسي جزئيات در تصميمات استراتژيكي باشد. ما به روش­هايي براي ذخيره­سازي و بازيابي هر دو نمونه اطلاعات نياز داريم. بيشتر سازمان­ها، نمونه­هاي مختلفي از سيستم­هاي اطلاعاتي را دارا هستند از قبيل: سيستم­هاي كنترل موجودي، سيستم­هاي بودجه­اي و سيستم­هاي اداري براي ذخيره و بازيابي داده­هاي ارقامي ، اما سيستم­هاي مشابه براي ضبط اطلاعات ملموس وجود ندارد. براون[3](1991) اعتقاد دارد كه ايده­هاي بوجود آمده توسط كاركنان در طي كارشان به ندرت به صورت تجربيات كوچك شكل مي­گير­ند. يادگيري بيشتر در سازمان زماني مي­تواند رخ دهد كه اين تجربيات بطور الكترونيكي به عنوان مرجع در آينده ذخيره شوند .

مشاركت چندرسانه­اي در سيستم­هاي اطلاعاتي سازماني براي مديريت اعضاء سازمان و به موجب آن كاهش عدم اطمينان و ابهام، ضروري مي­باشد. سيستم­هاي اطلاعاتي چندرسانه­اي در مناطقي سودمند هستند كه با بدنه­هاي اطلاعاتي كاملاً مرتبط و پيچيده سر و كار داشته باشند. اين سيستم­ها همراه با سيستم­هاي بازيابي كامل متن و سيستم­هاي مديريت اسناد مي­تواند به ذخيره و بازيابي ميزان زياد اطلاعات سازماني با استفاده از امكانات دستيابي مدرن كمك نمايد. اين سيستم­ها، يادگيري سازماني را با هماهنگي افراد و گروه­ها، فعال­سازي مي­كند (ايساكويتز[4]، 1991).

فن­آوري­هاي نوخاسته از قبيل انتشار شبكه اينترنت و ابر بزرگراه اطلاعاتي مي­تواند ايجاد اين چنين حافظه­هاي سازماني را تسهيل كند. با اين ابزار نه فقط مي­توان اطلاعات رسمي از قبيل راهنماهاي آموزشي­، كتاب­هاي راهنماي كاركنان، مواد آموزشي و … ، بلكه اطلاعات غيررسمي از قبيل دانش فني كارشناسي و تجربيات را ضبط كرد. اين امر بيشتر اوقات در سازمان­ها ناديده گرفته مي­شود. در هر حال، كسب اين اطلاعات رسمي يا روش غيرمتعارف، كليد و راهنماي يادگيري آموزشي است .

برآيند مبناي اطلاعاتي مي­تواند به­عنوان حافظه گروهي[5] يا هوش جمعي[6] اعمال شود. تشويق اعضاء براي اين چنين مشاركت اطلاعاتي كه به صورت الكترونيكي ذخيره مي­شود ممكن است يك وظيفه خطير و مشكل باشد زيرا ممكن است آن­ها به خاطر ترس از دست­دادن دوره رقابتي خود، تمايل به از دست­دادن اطلاعات با ارزش خود را نداشته باشند. اولين مرحله در جهت از بين بردن اين چنين ابهاماتي، دارابودن يك جو انعطاف­پذير و آزاد سازماني است.

[1] Hard Data

[2] Soft Information

[3] Brown

[4] Isakowitz

[5] Group Memory

[6] Collective Intelligence