آوریل 13, 2021

مقاله علمی با منبع : حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری …

Lings, L. N. 2000, “International marketing and supply chain management”, Journal of Service Marketing, Vol. 14, No. 1, pp. 27-43.
Mohsan, F., Nawaz, M. M, Khan,. S. et al. (2011). Impact of Customer Satisfaction on Customer Loyalty and Intentions to Switch: Evidensce from Banking Sector of Pakistan. International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 16, pp. 263-271
Morgan, Robert M. and Shelby D. Hunt (1994), “The commitment-trust theory of relationship marketing “, Journal of marketing, 58, 20-38.
Ndubisi, N. O and Wah, CK (2005) «Factorial and discriminant analyses of the underpinning of relationship marketing and customer satisfaction », International Journal of bank marketing, Vol. 23, No. 7, pp. 542.
Ndubisi, N. O. (2007). Relationship Marketing and Customer Loyalty. Journal of Marketing Intelligence & Planning, Vol. 25, No. 1, pp. 98-116.
Oliver, R. L (1997). Loyalty and profit: Long term effect of satisfaction, satisfaction: A behavioral perspective on the Consumr, MC Graw- Hill
Sam Walton,( 2013). Journal of Chess-sales service, No. 27, pp. 12 -15
Sin Leo YM, Tse Alen CB, Yau oliver HM, 2005, “Relationship marketing orientation: scale development and cross -cultural validation “, Journal of business research 58, pp: 185-194.
So, SLM and Speece, MW (2000) «Perceptions of relationship marketing among account managers of commercial banks in a Chinese environment », International Journal of Bank Marketing, Vol. 18, No. 7, pp. 315-327.
Terawatanavong, C. and Whitwell, GJ and, Widing, RE (2007) «Buyer satisfaction with relational exchange across the relationship lifecycle », European Journal of Marketing, Vol. 41 No. 7/8, pp. 915-938.
Wang, Y., Lin, H., & Tang, T. (2003). Determinants of user acceptance of internet banking: An empirical study. InternationalJournal of Service Industry Management, 14 (5), 501-519.
Weng, Sung-Shun & Liu. Mei-Ju(2113); Feature-based Recommendations for one-to-one marketing. www. elsevier. com. Article in Press.
Wilson, D. T. (1995). An integrated model of buyer-seller relationships. Journal of the Academy of Marketing Science, 23, 335-45.
Wilson, D. T. An integrated model of buyer-seller relationships. Journal of the Academy of Marketing Science, 23, 1995, 335-45.
Zineldin, M. (2000). TRM Total Relationship Management, Studentlitteratur, Lund.
پیوست‌ها
(۱)
بنام خدا
پاسخ دهنده گرامی،
باسلام و احترام
پرسشنامه‌ای که پیش روی شماست با انجام مطالعه پژوهشی با عنوان ” حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و رضایت مشتری مورد مطالعه (مواد شوینده شرکت گلرنگ)” تهیه و تدوین شده است بی تردید همکاری و پاسخ دقیق شما در ارتقای کیفیت این پژوهش و کسب نتایج علمی معتبر و کاربردی اهمیت بسیار دارد، خواهشمند است پرسشنامه را به دقت مطالعه نموده و با صداقت پاسخ دهید، پیشاپیش از همکاری و اختصاص وقت گرانبهای خود به منظور پاسخ گویی به سوالات پرسشنامه، تشکر می‌نمایم.
حکیمه احمدی
دانشجوی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس
۱-آیا شما از محصولات شوینده گلرنگ استفاده می‌کنید؟
بلی □ خیر □
توجه: ( محصولات شوینده شرکت گلرنگ شامل برند‌های زیر می‌باشد:
{ گلرنگ، اوه، سافتلن، اکتیو، اسپیف، لمیس، مریدنت، گلدنت، هوم پلاس }
اگر پاسخ شما مثبت است لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید:
۲- بخش دوم سوال‌های جمعیت شناختی:

مشخصات عمومی
سن:
کمتر از ۳۰سال □ از ۳۱تا۴۰ □ از ۴۱تا۵۰ □ از ۵۱ به بالا □
تحصیلات: