آوریل 13, 2021

رویکرد جنسیت و مدیریت- پایان نامه در مورد آسیب شناسی مدیریت زنان

رویکرد جنسیت و مدیرت

همزمان با بهبود وضعيت زن، در صحنه‏هاى گوناگون اجتماعى، و بروز استعدادهاى نهفته و شايستگى‏هاى وى در اين زمينه، و نيز اثبات اين مطلب كه زن مى‏تواند به نيكوترين وجه در اجتماع حضور يابد، نقش وى در توانايى شركت در امور اجرايى و مديريت بيش از پيش روشن مى‏گردد. هر چند زنان هنوز براى ابراز توانايى‏ها و لياقت خويش در اين زمينه، راهى طولانى و دشوار پيش رو دارند؛ زيرا با وجود شايستگى زن در احراز پست‏هاى مديريتى، جامعه آن چنان كه بايد، نقش قابل توجهى براى او در اين سطح قائل نگرديده است. حتى در امورى كه مربوط به بانوان مى‏گردد نيز، اغلب مديران سطوح بالا را مردان تشكيل مى‏دهند و مديريت سطوح ميانى بر عهده زنان است.البته مهمترين علت اين مسأله، تأثير تفاوت‏هاى جنسيتى بين زن و مرد، و در برخى موارد عدم توجه جامعه به استعدادها و مهارت‏هاى ويژه در بانوان براى مديريت مى‏باشد، كه البته مى‏توان اين مشكل را با سياست ‏هاى صحيح و آگاهى بخشيدن به جامعه، بر طرف نمود.

تربورگ (Terborg) بیش از 130 مطالعه مربوط به زناان مدیر را به تفضل بررسی و طی دو مقاله عرضه کرده است . لیکوانان  (Licuanan) از نظر وضعیت زنان در هنگام تصدی پست و جامعه پذیری انان رفتار زنان مدیر را طی یک پروژه تحقیقاتی که بین سال های 1988 تا 1992 توسط انستیتوی مدیریت آسیا در فیلیپین انجام شده بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که زنان مدیر علاقمندی زیادتری به مردم نشان می دهند و پیش از مردان همتای خود با زیردستان رابطه صمیمانه دارند و اغلب مسایل خانوادگی و اداری را با هم می آمیزند . هر چند زنان از روش « ملایم و شخصی» در مدیریت خود سخن می گویند اما خانم کگان (Kegan) در مطالعه خود این نکته را آشکار ساخته که صرف نظر از انگیزه اقتصادی ، آنان می توانند به خوبی از عهده کارها برآیند همچنین میل به استقلال و تمایل به پیشرفت شغلی ، از جمله انگیزه های مشترک میان زنان است .

کئون و لام (Koon and Lam) نیز به نتایج مشابهی رسیده اند و اظهار می دارند که عوامل توفیق و رضایت شغلی زنان شاغل در مراکز کاری عمدتاً بر صلاحیت شغلی و سوابق درخشان عملکرد دور می زند.

به علاوه استیوارت این نکته را مطرح کرده که زنان مدیر برای ارزیابی کارایی خود می توانند از فهرست پیشنهادی او استفاده کنند . با این حال واضع است که مطالعه درباره ی زنان مدیر به طور عمده در دهه های 1960 و 1970 به اوج رسیده است در حالی که طی دهه های یاد شده چنین مطالعاتی در مشرق زمین به ندرت انجام شده زیرا در آن زمان نقش برجسته و شایسته زنان همان نقش قالبی « دختر – همسر – مادر خوب » بود با این همه این پدیده به دو دلیل تغییر کرده است ، اول ، افزایش سطح تحصیلات زنان ، دوم ، رونق اقتصادی سال های اخیر در مشرق زمین ( تازه های مدیریت دوره پنجم شماره 18 ) .

در سرشماری سال 1375 براساس شاخص های موجود نشان داده شده است که در مقابل هر یک صد مدیر فقط 20 زن به مدیریت رسیده اند . به رغم نیازهای زنان در زمینه اشتغال در سال 75 در مقابل هر 100 مرد شاغل در بخش صنعت زنان 6/15 درصد را به خود اختصاص داده بودند و در بخش کشاورزی در مقابل هر 100 مرد 5/9 خانم و در بخش خدمات در مقابل هر 100 مرد 33/1 درصد  خانم بودند . در زمینه آموزش آمارها تفاوت قابل توجهی دارند (مجله تدبیر شماره 87 آبان ماه 77).

به عقیده باربارا دال بوم در کتاب زنان مدیر یکی از شرایط مدیر مطلوب و موثر این است که اجازه دهد موارد جدید را آرمایش کند ؛ ایده های جدید را بپذیرد و از افکار نو و تجربیات تازه استقبال نماید . مدیران موفق و کاردان و زنان تلاشگر در عرصه اجتماع باید افرادی باشند که شجاعت انجام تجربه های نو را داشته و به راه های تازه فکر نمایند . در این خصوص تصحیح افکار عمومی و پالایش برداشت های غلط جامعه از مسأله زنان  و زدودن کلیشه های فرهنگی و پیش داوری متعصبانه در مورد زنان و ارائه الگوهای جدیدی ار زنان براساس دیدگاهی انسانی و مذهبی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود (قائینی سال 75).