آوریل 12, 2021

سبک ایماژیست در برندسازی:/پایان نامه درباره شعار تبلیغاتی بانک

. سبک ایماژیست[1] در برندسازی:

کلمه ایماژیست را ازرا پاوند(Ezra Pound)شاعر آمریکایی ابداع کرد.ایماژیست ها دارای این مشخصه هستند که نام و نشان ها،نوشته ها و پیام های آنها با بیانی کاملا تصویر گونه و لحظه ای دارد.برند ها ،نام و نشان ها و لوگوهایی که ایماژیست ها ارائه می دهند یک بیان ایجاز و تصویر گونه دارد.در حقیقت آنها معتقدند که «شعر بیش از آنکه شبیه موسیقی باشد باید شبیه مجسمه سازی باشد.»(هیوم[2]،1899)به همین دلیل اعتقاد دارند که شعر باید محکم و قوی و خشن و واضح باشد.به همین دلیل در برندسازی نیز از اشعار محکم و بیان تصویرهای شعری و انتقاد ها استفاده میشود.ناگفته نماند که می توان این سبک را برندسازی لحظه ای نیز نام برد چون مانند نقاشی ها و قطعه های ادبی این سبک ارائه یک لحظه از یک تصویر است.( خویه و دیگران،1391،191-192)

 

2-4-3-8 . اونانیمیسم[3] در برند سازی:

اونانیمیسم که مشتق از کلمه اونانیم به معنای؛هم دل،هم رای،متفق القول و همگانی است که در اصل از کلمه لاتین Unanimus ریشه گرفته است.که در قرن شانزدهم از زبان لاتین وارد زبان فرانسه شد.در اوایل قرن بیستم،حدود سال 1910 اونانیسم به مکتب ادبی اطلاق می شد که شاعر و نویسنده معروف فرانسوی،ژول رومن[4](1885-1972)به یاری ژرژ شنویر[5]آن را در پاریس بنا نهاد.اونانیمیست ها در تبلیغات و برند سازی عقیده دارند که در هر اثر برندسازی دو نوع فکر و احساس وجود دارد.نخست افکار و احساساتی که ویژه خود عامل برندسازی است و دوم افکار و احساساتی که مخاطبان و گرو های مشتریان تلقین کرده اند.باید بتوان بین این دو نیرو  تعادل و تعاملی برقرار کرد و یک جنبه دو وجهی را در آثار برندسازی نشان داد.به همین علت در این سبک پژوهش های برندسازی[6] الزامی به نظر می رسد و برندهایی که در این سبک گنجانده می شوند مبتنی بر پژوهش های گسترده ای می باشد.( خویه و دیگران،1391،193)

متفکران در حیطه برندسازی به تقلید از این سبک ،می توانند چنین ادعا داشته باشند که یک اثر برندسازی برای نیل به آخرین درجه تکامل باید شخصیت انفرادی خود را پرورش دهد و از دخالت ها و تاثیر های دنیای خارج پرهیز کند،اما اونانیمیسم با الهام از آرای فلسفی ،عکس آن را بیان می کند و اجتماع و محیط بازار را منشا تکامل و نبوغ و شگفتی برند می داند.می توان گفت که این سبک برندسازی بیشتر به آرای فلسفی و جامعه شناسی اهمیت می دهد و از آنها تاثیر میگیرد.( خویه و دیگران،1391،193-194)

 

2-4-3-9 . پارناسیسم[7]  در برندسازی:

در نیمه دوم قرن نوزدهم ،مکتب پارناس به گروهی از شاعران جوان با رهبری کولنت دولیل[8] اطلاق شد که به مخالفت با رمانتیسم برخاسته بود و تحت تاثیر تفکرها و آیین«هنر برای هنر»قرار داشتند و هدف آنان ارائه هنر در حد کمال و رسیدن به زیبایی مطلوب و آرمانی بود.( خویه و دیگران،1391،194)

تئو فیل گوتیه[9] از پیشگامان این مکتب ،پارناس را چنین تعریف می کند:هنر برای هنر،به معنای هنری آزاد از هرگونه نگرانی و دغدغه فکری به جز زیبایی است.یعنی آنان بدون توجه به موضوع،محتوی و هدف،تنها به جنبه زیبایی اثر اهمیت می دهند و می گویند هنر خدایی است که باید آن را تنها به خاطر خودش پرستید و هیچ گونه جنبه مفید یا اخلاقی به آن نداد و نباید چنین تصورهایی از آن داشت.( خویه و دیگران،1391،194-195)

از دید متخصصان برندسازی پارناسی برند نشانه ای است از روح کسی که احساس های خود را خاموش ساخته است.این گونه برند به هیچ وجه نمی خواهد نشان و لوگو حامی امید و آرزو و خواهشی برای مشتریان ومخاطبان باشد و فقط برای برندسازی محض احترام قایل است و به زیبایی شکل و طرز بیان اهمیت می دهد .در این نوع سبک برندسازی،تکنیک زیبایی حرف اول را می زند و از تمامی تکنیک های نمایشی و تصویری برای ایجاد زیبایی در اثر بهره می گیرند.

اصول مهم مکتب پارناسیستی:

1-کمال شکل،چه از لحاظ بیان و چه از لحاظ گزینش واژگان.

2-عدم دخالت احساس ها و عدم توجه به آرمان و هدف.

3-زیبایی محض با عناصر بصری و تصویری.

4-وابستگی به آیین«هنر برای هنر»

آثار برندسازی این سبک مانند آینه ای مرمر و بی نقص از عناصر بصری و غیر بصری است.در تیزرها و برنامه های تبلیغاتی این سبک اهمیتی به مخاطبان و سفارش دهندگان داده نمی شود و سعی می شود که اجزای آن در قالبی زیبا و ذهنی از محصول یا ایده ارائه شود.( خویه و دیگران،1391،195)

از منظر بازاریابی بر این سبک تبلیغاتی ایرادهای بسیار اساسی وارد است.زیرا ما تبلیغ نمی کنیم که فقط یک اثر کوتاه هنری که اهل فن از آن لذت ببرند خلق کرده باشیم،ما تبلیغ می کنیم که اثربخشی تشکیلات خود را تسریع کنیم،بنابراین اگر تبلیغی نتواند به اهداف خود برسد،هرچند از لحاظ هنری قابل تامل باشد ،اثری نا موفق است.(محمدیان،محمود،مدیریت تبلیغات،نشر حروفیه ،1381 ،263)

[1] Imagism

[2] Hume,David

[3] Unanimism

[4] Jules Romains

[5] G.Cheneviere

[6] Branding Research

[7] Parnasism

[8] Leconte de l Isle

[9] Theophil Goutie