می 8, 2021

سيستم بيمه سلامت ،تاثیر مدل خطي در استفاده از خدمات دندانپزشکي

ترتيب سيستم بيمه سلامت افراد بالغ مطابق با ساختار سازماني در بعضي از کشور هاي جهان

ساختار سازماني(مدل) نوع بيمه چگونگي تامين مالي گروه هدف ارائه دهنده هاي خدمات نوع خدمات چگونگي بازپرداخت ها تراکم دندانپزشکان به ازاي هر 1000 نفر
مدل محيطي (فنلاند) بيمه درمان از طريق ماليات همه ي ساکنين دائمي دندانپزشکان خصوصي آزمايشات دندانپزشکي، مراقبت هاي پيشگيري، پر کردن دندان، جراحي دهان و دندان وendodontics(1) تا 60 درصد تعرفه هاي تعريف شده توسط دولت(1) 28/1 (2002)  (2)
مدل corporalist (آلمان) بيمه درمان همگاني

 

 

بودجه درمان از طريق صندوق هاي بيمه درمان(کارکنان ، کارفرمايان) همه بيمه شده هاي به همراه خانواده هايشان(90 درصد کل جمعيت)(3) از طريق قرارداد با دندانپزشکان خصوصي آزمايشات، راديوگرافي، پرکردن ،جراحي دهان و دندان، پيشگيري، مراقبت هاي پريودنتال وendodontics

 

100درصد 8/0 (2005)  (2)
ارتودنسي براي بچه ها

 

80 درصد
  60-50 درصد (4)
بيمه سلامت خصوصي حق بيمه هاي افراد بيمه شده کارکنان دولت، افراد با شغل آزاد، افراد با درآمد هاي بالا، همسران مطلقه افرادي که به شدت ازکارافتاده اند، (9درصد جمعيت) دندانپزشکان خصوصي همه خدمات دندانپزشکي 100 درصد
مدل اوليه تامين (ايالت متحده آمريکا)

 

تامين خدمات درماني نيازمندان از طريق دولت هاي فدرال براي خدمات رساني به نيازمندان و خدمات پزشکي سالمندان برخي از گرو هاي کم درآمد و معلول بر اساس تصميم دولت(5) از طريق قرار داد با دندانپزشکان خصوصي خدمات پيشگيري ، خدمات بالقوه اوليه، endodontic، جراحي دهان و دندان، پروتز هاي محدود تقريباً 50 درصد دستمزد هاي معقول هرايالت(2002) 63/1  (2000)  (2)
بيمه هاي خصوصي کارکنان – کارفرمايان کارکنان دندانپزشکان خصوصي خدمات تشخيصي و پيشگيري 100درصد (6)
پروسه هاي ترميم معمولي  

80-70 درصد(6)

حق بيمه افراد بيمه شده افراد بيمه شده تاج دندان و ديگر لوازم مصنوعي مورد استفاده
50درصد(6)
ايران بيمه دولتي کارکنان – کارفرمايان دولتي افراد شاغل بيمه شده و خانواده هايشان(50 درصد از جمعيت) دندانپزشکان استخدام شده و يا دندانپزشکاني که بابيمه قرارداد دارند آزمايشات، اشعه x،خالي کردن دندان، scaing، پرکردن دندان، پورسه پريودنتال و پروتز کامل 90-80 درصد 2/0 (2004)   (8)
بيمه تجاري کارفرما کارکنان و خانواه هايشان دندانپزشکان قراردادي همه خدمات دندانپزشکي(7) 90-80 درصد

(1)نرخ بازپرداخت بيمه بهداشت و درمان در سال 2009   (2)گزارش سلامت جهاني2006   (3)وزارت سلامت آلمان2007

(4)نرخ پرداخت کمک هزينه ها به اندازه 40 درصد براي گيرندگاني که تحت آزمايشات پيشگيري براي بيشتر از 5 سال قرار گرفته اند، کاهش يافته است(وزارت سلامت آلمان2007)   (5)افراد بالغي که بايد خانه دار و حقوقي کمتر از 37 درصد درآمد خط فقر داشته باشند(sweet et al 2005)   (6)نرخ کمک پرداخت هزينه ها بر طبق اينکه طرح دندانپزشکي به وسيله افراد و يا کارکنان خريداري شده باشد متفاوت است.  (7) فراهم کننده هاي خدمات دندانپزشکي احتياج دارند که قبل از اينکه خدمات درماني را ارائه دهند پروتز ثابت، ارتودنسي و يا ايمپلنت انجام دهند(preauthorization of costs)

(8)نرخ دندانپزشک به جمعيت در بخش بيمه دولتي 1 به 3000 و در بخش تجاري1 به 1100(Bayat et al 2008)