می 8, 2021

ضرورت اعتماد//پایان نامه درباره هوش هيجاني و اعتماد

اهمیت و ضرورت اعتماد

اعتماد يكي از جنبه‌هاي مهم روابط انساني و زمينه‌ساز مشاركت و همكاري ميان اعضاي جامعه است (قلي‌پور و پيران‌نژاد، 1387). اعتماد به عنوان سنگ بناي مهم رفتار اجتماعي و ساز و كار هم‌بستگي براي نظام اجتماعي مورد توجه صاحب‌نظران بسياري قرار گرفته است (شايگان، 1387). در بیان ضرورت اعتماد می‌توان گفت اعتماد یک قرارداد روانی مثبت، ترک خدمت کم‌تر زیردستان، انعطاف‌پذیری سازمانی، عملکرد سازمانی و عملکرد انفرادی بهتر را موجب می‌شود و سرمایه اجتماعی را توسعه می‌دهد و با کاهش هزینه معاملات سازمان از طریق افزایش تعاونی و با تقویت خون گرمی و حس نوعی دوستی و نهایتاً پرسنل را در درک توانایی‌های‌شان راهنمایی می‌کند.

اعتقاد بر آن است كه بخش اعظم عقب ماندگي اقتصادي در جهان ناشي از فقدان اعتماد متقابل است. اعتماد، همكاري را تسهيل مي‌كند و هر چه سطح اعتماد در جامعه‌اي بالاتر باشد، احتمال همكاري هم بيش‌تر خواهد بود (شايگان، 1387). در خصوص اعتماد اعتقاد بر این است که اگر مردم به هم دیگر اعتماد داشته باشند، آن‌گاه به حکومت نیز اطمینان خواهند داشت و با توجه به اهمیت نقش اعتماد در روابط بین شهروندان و دولت، ارتباط تنگاتنگ شهروندان با نظام خدمات عمومی، در اعتماد یا بی‌اعتمادی‌شان به دولت نقش مهمی را ایفا می‌کند (دانایی‌فرد، 1381).

اعتماد به دنبال خود وفاداري را به ارمغان خواهد آورد و نيروي انساني وفادار حاضر است فراتر از وظايف مقرر در شرح شغلش فعاليت كند و عامل مهمي در اثربخشي سازمان محسوب مي‌شود (رضائيان و رحيمي، 1387). اعتماد نگراني از اين كه شريك الان و يا در آينده رفتار فرصت طلبانه داشته باشد به طوري كه به منافع ما آسيب برساند، را از بين مي‌برد. وجود عدم اعتماد زنگ خطري براي مشاركت است (Glaister and Husan, 2003) چرا كه اعتماد، پيش شرط عمده و كليدي براي موجوديت هر جامعه محسوب مي‌شود و براي حل مسائل اجتماعي ضروري به نظر مي‌رسد. اعتماد باعث پيدايش آرامش و امنيت رواني مي‌گردد و براي حركت موفقيت آميز افراد و افزايش مشروعيت حكام و توسعه‌ي سياسي ضرورت دارد (قلي‌پور و پيران‌نژاد، 1387). امروزه ثابت شده بین میزان اعتماد میان ملت و دولت از سویی و میزان پیشرفت و احتمال موفقیت نهایی از سویی دیگر «ارتباط معنادار مستقیم» وجود دارد. بدین معنا که وجود درجه بالایی از اعتماد، تسهیل روند ارتباطات و تسریع در دست‌یابی به توافق را موجب می‌شود و بالعکس سیطره ذهنیت بی‌اعتمادی بین دولت و ملت، باعث بروز تاخیر در پیشرفت و ناکامی هر دو می‌گردد.

اعتماد به ديگران موجب اعتماد آن­ها به ما، و عدم اعتماد، موجب عدم اعتماد ديگران خواهد شد. حاكم ساختن فضاي اعتماد افراد نسبت به همديگر در سازمان سبب خواهد شد كه رفتار سياسي جاي خود را به رفتارهاي مبتني بر صداقت، همكاري، وفاداري، رعايت الزام­هاي اخلاقي و ارتباط سالم بدهد. صاحب‌نظران بر اين باور هستند كه تعامل ميان سه متغير اطلاعات، نفوذ و كنترل مي­تواند به ايجاد و حفظ اعتماد به­رغم تغييرات ساختاري كمك كند (رضايي‌کليدبري و همکاران، 1390).

ابعاد اعتماد

در تحقيقات مختلف براي اعتماد ابعاد مختلفي تعريف شده است. در ادامه به طور مختصر به چند نمونه پرداخته مي‌شود.

2-2-4-1) ابعاد اعتماد از ديدگاه توماس و اسچيندلر

توماس[1] و اسچيندلر[2] بر اساس تحقيقات خود اركان كليدي اعتماد را شامل اين پنچ عامل مي‌دانند (خنفير و همكاران، 1388):

P صداقت: همان راستگويي و درستكاري است. اين ركن مهم‌ترين عامل در بين پنج عامل ديگر است به ويژه هنگامي‌كه يك فرد قابليت اعتماد كردن بر فرد ديگر را ارزيابي مي‌كند؛

P شايستگي: تمامي ‌مهارت­ها و قابليت­هاي فني- اجتماعي فرد را در بر مي‌گيرد و به اين اشاره دارد كه آيا فرد مي‌داند درباره چه چيزي صحبت مي‌كند؛

P ثبات: ثبات اين قابليت را مدنظر دارد كه آيا مي‌شود رفتار و گفتار فرد را مورد پيشگويي قرار داد؟ وجود تناقض بين گفتار و رفتار افراد باعث كاهش اعتماد از طريق كاهش ثبات مي‌شود. اين متغير به خصوص در مديران حائز اهميت است؛

P وفاداري: اشتياق براي تامين منافع ديگران است. اين ركن نقطه مقابل فرصت طلبانه عمل كردن است. وفاداري تمايل فرد به حفظ آبرو و حيثيت طرف مقابل را شامل مي‌شود؛

P رو راستی: نشان دهنده تمايل فرد به در ميان گذاشتن آزادانه اطلاعات و افكار خود با ديگران است. صراحت به معني بيان كل حقيقت و نه بخشي از آن و پرهيز از كتمان حقايق است.

 

[1] . Thomas

[2] . Schindeler