آوریل 17, 2021

فانتزی برای ویولن و ارکستر سمفونیک- قسمت ۴

نوای لا

نوای تعدیل شده (شبیه ائولین یا مینور تئوریک)

در رپریز بسط و گسترش وسیعتری روی تم دوم انجام پذیرفته است. بخشی از این گسترش‌ها در میزان‌های۲۵۳ تا ۲۵۸ توسط ویولن سلو بصورت ad lib و بدون آکمپانیمان اجرا می‌شود و از میزان ۲۵۹ آکمپانیمان ارکستر با همراهی مثلث و طبل ریز دوباره وارد میشود و همان جمله ای که برگرفته از دانگ اول لوکرین در اکسپوزیسیون آمده بود توسط ویولن اجرا شده و گسترش می‌یابد.
کدا
شامل میزانهای ۲۶۸ تا ۲۸۷ (پایان قطعه) است. با پاساژهای اغلب بالا رونده زهی که با کرشندوی تدریجی همراه است آغاز می‌شود. سپس ترمبون و توبا با دینامیک نسبتاً قوی به موتیوهایی از تم اول اشاره دارند. در ادامه در میزان‌های ۲۷۴ و ۲۷۵ بادی‌ها چوبی پاساژهایی را بصورت ایمیتاسیون های پی در پی و همراه با تغییر می‌نوازند.
در این هنگام ویولن با پاساژ سریعی که ایمیتاسیونی تغییر یافته از پاساژهای باد‌های چوبی است به یک تریل طولانی در رجیستر زیر می‌رسد، سپس در حالیکه سایر بخشهای ارکستر قسمت‌هایی از تم اول را یادآوری می‌کنند تکنواز ویولن شروع به نواختن الگوهای سه‌لاچنگ با تکنیک سوتیه آرپژ[۱۲] می‌نماید که از تکنیک‌های سولیستی رایج در رپرتوار ویولن است. (میزانهای ۲۷۸ تا ۲۸۲) ترکیب این سبک آرپژ ویولن سلو با ارایه تم‌ها توسط بقیه ارکستر در بسیاری از آثار کنسرتو ویولن از جمله کنسرتو ویولن مندلسون، روندو کاپریچیوزو کامیل سن‌سان و… مورد استفاده قرار گرفته است. در چند میزان پایانی قطعه، پاساژهای سریعی بصورت سکونس و البته با آلتره‌های گوناگون، همراه با یک کرشندوی تدریجی شنیده می‌شود و پس از اجرای موتیوهای سکستوله در سازهای مختلف و ترکیب آن با موتیوهای دولاچنگ در سازهای دیگر و گلیساندوی هارپ، قطعه با دینامیکfff روی آکورد کوارتال شامل نت‌های لا، می، سی، فا دیز ( با باس و سوپرانوی لا به عنوان مرکزیت غالب قطعه) پایان می‌یابد.
هرچند در قسمت آنالیز فرم قطعه، هارمونی، کنترپوان و ارکستراسیون آن نیز مورد بررسی قرار گرفت اما در ذیل این سه مورد را بصورت کلی مورد بررسی قرار میدهیم.
هارمونی
در این قطعه از یک سیستم هارمونی خاص پیروی نشده بلکه از چند روش متفاوت برای هارمونیزه کردن استفاده شده که به طور کلی می توان آنها را در چند دسته زیر تقسیم بندی نمود. برای هر دسته، مثالی از متن قطعه بعنوان نمونه آورده شده است.
۱- آکوردهای تیرس با نتهای افزایشی:
این آکوردها اغلب با نتهای اضافه شده ششم، هفتم، نهم، یازدهم و سیزدهم مورد استفاده قرار گرفته اند
نمونه:
۲- هارمونی خطی :
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.