آوریل 13, 2021

فناوری اطلاعات:”پایان نامه رقابت بازار بر نوسانات سود”

فناوری اطلاعات

جهانی شدن صنایع باعث ایجاد مجموعه جدیدی از مسائل، چالش ها و مشکلات استراتژیک برای مدیران سازمان ها شده است که از آن جمله می توان به تغییرات سریع تکنولوژیکی و نوآوری های بازار محور شتابان در بازارهای محصول و خدمات، تغییرات سریع و روز افزون در انتظارات و خواسته های مشتریان، تغییرات ارزش اقتصادی ناشی از دانش، شدت رقابت جهانی و فناوری اطلاعات اشاره کرد. این تغییرات، ضرورت ها و الزامات جدیدی را برای رقابت فرا روی سازمان ها قرار داده است که با توجه به وسعت و تنوع این الزامات و ضرورت ها و همچنین سرعت تغییر در این الزامات و مطرح شدن ضرورت ها و شرایط جدید هیچ سازمانی به تنهایی قادر به پاسخگویی به آن نیست. این مهم نیازمند الگوهای جدید روابط، همکاری و ائتلاف برای سازمان هست. اگرچه به کارگیری استراتژی های همکاری و ائتلاف و برقراری روابط جدید، موضوع جدید رقابت پذیری برای سازمان نمی باشد. اما آنچه ضرورت آن را ایجاب کرده است ماهیت این نوع روابط و همکاری ها است که در گذشته بیشتر تاکتیکی بوده اند. در حالی که تغییرات پیش آمده جهت آن را از تاکتیکی بودن به استراتژیک بودن تغییر داده و آن را به یکی از مهمترین ابزارها و ضرورت ها جهت کسب مزیت رقابتی بدل نموده است (Porter, 1986).

 

 

2-1-10-5-1- فناوری اطلاعات، تعاریف و مفاهیم

فناوری اطلاعات واژه ای است که در بر گیرنده دو موضوع محاسبات و ارتباطات می باشد. تعابیر مختلفی از این واژه ارائه شده است، در یکی از این تعابیر به پردازش اطلاعات اداری محدود شده است و در تعبیر دیگری به کاربرد رایانه در امور تولیدی مانند استفاده از ربات ها و کنترل های از راه دور اشاره کرد (مومنی، 1372). اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف فناوری هایی به کار می رود که ما را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می کنند. این اصطلاح فناوری های نوین مانند رایانه، انتقال از طریق فاکس، میکروگراف ها، ارتباطات از راه دور، همچنین فناوری های قدیمی تر بایگانی اسناد، ماشین های محاسباتی مکانیکی، چاپ و حکاکی را در بر می گیرد (بهان و هلمز،1377).

می توان گفت فناوری اطلاعات در تعریف محدودش، به جنبه های مرتبط با فناوری یک سیستم اطلاعاتی اشاره دارد و شامل سخت افزار، بانک اطلاعاتی، شبکه های نرم افزار و دیگر ابزارها می باشد. در این تعریف، فناوری اطلاعات می تواند به عنوان یک زیر سیستم سیستم های اطلاعاتی نیز در نظر گرفته شود. برخی مواقع، فناوری اطلاعات را مترادف با سیستم های اطلاعاتی نیز به کار می برند و یا حتی می تواند به عنوان یک مفهوم گسترده تر در بر گیرنده چندین سیستم اطلاعاتی کاربران و مدیریت به کار رود (Turban et al, 1996).

چگونگی انجام فعالیت های مختلف و گردش مواد، کار، افراد و اطلاعات می تواند منبعی برای کسب مزیت رقابتی محسوب گردد (Hammer, 1993). در حال حاضر، سازمان ها سرمایه گذاری زیادی بر روی اینترنت انجام داده و متفق القول معتقدند استفاده از اینترنت موجب کسب مزیت رقابتی برای کسب و کارشان خواهد شد. ارتباط و خدمت رسانی به مشتری از طریق اینترنت، جز رایج ترین شیوه های ارتباط با آنان می باشد (Ali Ahmadi et al, 2006).

استفاده از IT  موجب تسهیل در استفاده و پشتیبانی از نوآوری و توسعه کسب و کار خواهد شد (Mooney et al, 1997). رشد بهره وری، پایه و اساس شکوفایی اقتصادی، پیش نیازی برای توسعه کشور و همچنین شاخصی برای رقابت سازمان ها به شمار می آید (Dedrick  et al, 2003). اندازه گیری و بررسی بهره وری در سازمان ها موجب بهبود در فرآیند تصمیم گیری مدیران نیز خواهد شد (Sumanth, 1991).

در دهه نود، IT منبعی کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی محسوب می شد (Porter & Miller, 1985). پورتر و میلر (1985) به این نتیجه رسیدند که IT از طرقی مانند ” ایجاد تغییرات در ساختار و توان رقابتی صنعت” ، ” حمایت و پشتیبانی از ایجاد تجارت های جدید” و ” انتخاب شرکت های برون سپار” می تواند موجب کسب مزیت رقابتی شود.