آوریل 12, 2021

قابلیتهای چابکی/پایان نامه دستیابی به چابکی سازمانی

اصول و شاخصهاي چابكي در بخش دولتي:

موضوع دولت چابك [1]چيز جديدي در دنياي كسب و كار نيست در طي دوره هاي انتخابات سياستمداران همواره در ظاهر به گونه اي دم از دولت چابك ميزنند، اما با اين حال جدا از امور ساسي نتايج و موفقيت‌هاي سازمانهاي دولتي چابك جالب توجه و تحسين برانگيز است. مديران بخش دولتي چابكي را استعداد و توانايي كل سازمان براي پاسخ سريع و موثر به نيازها و فرصتهاي متغير مي­دانند در اين راستا يك سازمان چابك دولتي بايد از طرفي جنبه­ي فيزيكي (عمليات و دارئيها) را بازسازي نموده و از طرف ديگر جنبه ي ذهني (چارچوب فكري انجام وظايف) خود را مجددا” شناسايي كند از منظر ديگر چابكي نوعي جهت و سوگيري به سمت شهروندان است. شهروندان معتقدند كه قوانين و مقررات بروكراسي زيادي بر اقدامات و فعاليتهاي دولت حكم فرماست و اگر كسي بخواهد كاري را در بخش دولتي انجام دهد بايد از دهها فيلتر عبور كند و به مقصد خود برسد به همين دليل اگر بناست چابكي در فعاليتهاي بخش دولتي نمايان گردد لازم است ديد شهروندان را تغيير داده و درصدد همكاري آنها با بخش دولتي برآیند  و اگر بخش دولتي به چابكي دست يابد بسياري از سازو كارهاي فرسوده را دور مي­ريزد  براي رسيدن به اين نتايج بايد به سه اصل توجه شود:

 1. براي پيش بيني رويدادها، درك تغييرات مورد نياز و تجديد ساختار خدمات رساني بر آن اساس بخش دولتي بايد بهترين استفاده را از شبكه­ها بكند.
 2. بخش دولتي بايد ثابت كند توانايي يادگيري شيوه انجام بهتر فعاليتها و مقابله با چالشها را دارد.
 3. بخش دولتي بايد كارايي و اثر بخشي در منابع در دسترس خود را افزايش دهد ( جعفرنژاد و شهائي1386).

  قابلیتهای چابکی :

  قابلیتهای چابکی عبارت است از توانایی هایی که باید در سازمان ایجاد شود تا سازمان از قدرت مورد نیاز برای پاسخگویی به تغییرات برخوردار باشد (نورری مقدم، 1391).

  الف ) پاسخگو بودن[1]

  عبارت است از توانایی شناخت تغییرات و پاسخ سریع به آنهاست که شامل موراد زیر می­باشد:

  • احساس، درک و پیش بینی تغییرات.
  • واکنش سریع و فوری به تغییر.
  • ایجاد، اصلاح و بهبود تغییر.

  ب) شایستگی[2]

  عبارت است از مجموعه­ی وسیعی از توانایی ها که بهره وری فعالیت ها را در جهت رسیدن به اهداف سازمان تضمین می­کند و شامل موارد زیر مي‌باشد:

  • داشتن دیدگاه استراتژیک
  • تکنولوژیک های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری
  • کیفیت محصولات و خدمات
  • اثربخشی هزینه ها
  • مدیریت تغییر
  • معرفی محصولات جدید
  • یکپارچه سازی

  پ) انعطاف پذیری[3]

  عبارت است از توانایی تولید و ارائه محصولات متنوع و دست یابی به اهداف مختلف با منابع و تجهیزات یکسان و در چهار حوزه مي‌باشد:

  • انعطاف پذیری در حجم تولید محصول
  • انعطاف پذیری در شکا و مدل محصول
  • انعطاف پذیری در سازمان و موضوعات سازمانی
  • انعطاف پذیری در منابع انسانی

  ت) سریع بودن[4]

  عبارت است از توانایی انجام دادن عملیات در کوتاه ترین زمان ممکن که شامل موارد زیر است:

  • سرعت عرضه ی محصولات و خدمات جدید به بازار
  • تحویل سریع و به هنگام محصولات و خدمات
  • انجام سریع عملیات در زمان کوتاه ( نوری مقدم، 1388).

  اصول چابکی از دیدگاه نایجل، گلدمن و پریس:

  به زعم گلدمن و نایجل چابکی به معنای استفاده ترکیبی از فناوری­ها و رویه­های پیشرفته و شناخته شده تولیدی است. به عبارتی چابکی با تولید ناب، مدیریت کیفیت جامع، برنامه­ریزی نیازمندیهای مواد، مهندسی مجدد فرایندها و توانمند­سازی کارکنان انطباق دوسویه­ای داردد انها معتقدند تولید چابک دامنه­ی کاملی از فناوری­ها ی تولید منعطف را با درسهای آموخته شده از رویکردهای مدیریت کیفیت جامع ، تولید به هنگام و تولید ناب همسو و هم ردیف می­کنند (جعفرنژاد و شهائی ، 1389).

  گلدمن و همکارانش در کتاب ” رقبای چابک و سازمان مجازی ” پیشنهاد می­کند چابکی چهار اصل به هم پیوسته را در بر می­گیرد که عبارتند از: انتقال ارزش به مشتریان، مهارت یافتن در زمینه­ی تغییر و عدم اطمینان، تشریک مساعی در جهت افزایش رقابت پذیری  و ایجاد سازمان مجازیش.

  [1] – responsiveness

  [2] – competency

  [3] – flexibility

  [4] – quickness

[1] Agile Government