آوریل 12, 2021

مزایای روشDEA:-پایان نامه درباره طراحی مدل تخصیص منابع

مزایای روشDEA

مزایای روش DEA به شرح زیر می­باشد:

  1. در این روش واحد اندازه­گیری حساس نیست و نهاده­ها می­توانند دارای واحدهای مختلفی می باشند.
  2. روش DEA یک روش مدیریتی است که کارایی واحدها را به طور نسبی اندازه گیری می کند و راهکارهای مدیریتی ارائه می دهد.
  3. در حالتی که واحد اقتصادی دارای چند نهاده در فرآیند ایجاد ستاده باشد، روش برنامه ریزی خطی، به راحتی می تواند ترکیب بهینه ستاده ونهاده را برای یک واحد کارا تعیین می­کند.
  4. به مقایسه واحدها با یکدیگر می­پردازد و از ایده آل گرایی محض به دور است.
  5. بیش از سایر روش­ها، قابلیت تعمیم پذیری و گسترش دارد و به کارگیری آن در یک واحد برای یک موضوع، می تواند زمینه را برای کارهای بعدی نیز فراهم کند.
  6. این روش فقط کارایی را مشخص می کند و نقطه ضعف سایر سیستم­های اندازه گیری را که نوعی مطلق گرایی را دنبال می کنند، ندارد و کارا بودن در این الگو یک کمیت دست یافتنی است.
  7. این روش، قابلیت بسیار بالایی در رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم­گیرنده مورد مطالعه را فراهم می آورد و الگوهایی مثل اندرسون-پترسون وجود دارند که می توانند بنگاه های کارا را نیز رتبه بندی کنند و کاراترین بنگاه را از میان بنگاه های کارا برگزینند(خواجوی و همکاران ، 1384).

 

2-2-3-توانمندی های روش DEA:

1-مدیریت چند ورودی_چند خروجی

تحليل پوششي داده ها روشي براي محاسبه كارايي واحدهاي تصميم گيرنده است. با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها مي‌توان واحدهاي تصميم گيرنده با چندين ورودي و چندين خروجي تعريف كرده و كارايي آن ها را محاسبه كرد. امكان تعامل با چندين خروجي يكي از مهم ترين تفاوت‌هاي تحليل پوششي داده‌ها با روش‌هاي رايج اقتصادي است.