معرفی خدمات بانک:/پایان نامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری

معرفی خدمات بانک:/پایان نامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری

ژانویه 9, 2019 Off By 92

معرفی خدمات بانک

خدمات ریالی : گنجینه سپهر – ضمانت نامه ها- بانکداری اختصاصی – محاسبه نرخ سود سپرده ها- چک مسافرتی – حوالجات – صندوق امانات – ایران چک – بیمه عمر – سپرده ها و حساب ها

خدمات ارزی :  نرخ سود سپرده ها – پرشین کارت – اعتبارات اسنادی – خرید و فروش ارز – صدور تاییدیه به حساب – صدور حوالجات – ضمانت نامه ها – سپرده ها و حساب های ارزی – سوئیفت

خدمات الکترونیکی : بانکداری اینترنتی – صدای سپهر –  پایانه فروش –  محاسبه فروش – میز امداد شتاب – پلیس فتا – کارت هواداری – پرداخت دامون – تلفن بانک – ساتنا – بیمه عمر – سایر

خدمات ویژه : برون سپاری – مضاربه – قرض الحسنه – مشارکت مدنی – فایناینس – فروش اقساطی – زودبازده – سایر

2-3-8 )خدمات ارائه شده از طریق همراه بانک صادرات

انتقال و حواله وجه فی مابین حسابهای الکترونیک خود و دیگران

تایید مبلغ چک و استعلام وضعیت آن

بروز رسانی حسابهای الکترونیک صاحب حساب به نحوی که شماره و نوع حساب به تفکیک نمایش داده میشود

ارائه خدمات مرتبط با مانده و سه گردش آخر حساب

پرداخت قبوض

اننتقال وجه بین کارتهای عضو شتاب

بایگانی پیامهای دریافت شده و رسید مرتبط با حواله های ارسالی در سیستم

خرید شارژهای اعتباری    (تارنمای بانک صادرات، www.bsi.ir)

2-4 بخش چهارم: پیشینه تحقیق

2-4-1 تحقیقات داخلی

  • در تحقیقی که در سال 1387 تحت عنوان عوامل موثر بر به کارگیری خدمات الکترونیک موبایل بانک توسط مشتریان بانک تجارت توسط مصطفی ترابی به انجام رسیده ، از دو تئوری پذیرش فناوری و انتشار نوآوری بهره گرفته شده است.

محقق در این تحقیق عوامل موثر را بر سه دسته تقسیم نموده است :

1) ویژگیهای فناوری موبایل بانک : سازگاری، مزیت نسبی/ سودمندی ، پیچیدگی ، قابلیت آزمون ، ریسک درک شده ، و هزینه استفاده

2) ویژگیهای روان شناختی کاربر : رهبری ، عقیده ، طرز فکر پیرامون تغییر و خطر پذیری

3) ویژگیهای جمعیت شناختی : جنس ، سن ، وضعیت تاهل ، سطح تحصیلات ، شغل و درآمد سالیانه

فرضیات اصلی اصلی تحقیق:

1- بین ادراک ویژگیهای فناوری موبایل بانک از سوی کاربران در مقایسه با غیر کاربر در بانک تجارت تفاوت معنا داری وجود دارد.

2- بین ویژگی های روان شناختی کاربر همراه بانک در مقایسه با غیر کاربر در بانک تجارت تفاوت معنا داری وجود دارد. بر همین اساس جامعه آماری را به دو دسته کاربر و غیر کاربر تقسیم نموده است.

نتایج از ویژگی های فناوری همراه بانک : به ترتیب اولویت ، سازگاری ، هزینه استفاده ، قابلیت آزمون ، و سودمندی از عوامل موثر بر پذیرش این فناوری بودند. در حالی که پیچیدگی و ریسک درک شده تاثیر چندانی بر به کارگیری خدمان همراه بانک نداشتند.

از ویژگی های روان شناختی : به ترتیب اولویت خطر پذیری و طرز فکر پیرامون تغییر از عوامل موثر بودند. رهبری عقیده چندان موثر نبود.

و از ویژگی های جمعیت شناختی ، جنسیت عامل تاثیر گذار بر پذیرش همراه بانک بوده و وضعیت تاهل چندان اثرگذار نبود.

  • محمد هادی احمد زاده در سال 88 در خصوص شناخت عوامل موثر بر پذیرش همراه بانک از سوی مشتریان بانک پارسیان شعب تهران تحقیقی ارائه داد . در این تحقیق عوامل موثر به دو دسته تقسیم شدند و بر این اساس دو سوال مطرح شد :

1- آیا رابطه معناداری بین ویژگیهای شخصی افراد و پذیرش بانکداری همراه از سوی مشتری وجود دارد؟

2- آیا رابطه معناداری بین فناوری جدید و پذیرش بانکداری همراه از سوی مشتری وجود دارد؟

فرضیه های فرعی در سوال اول :

بین سن و پذیرش بانکداری همراه رابطه وجود دارد

بین جنسیت و پذیرش بانکداری همراه رابطه وجود دارد

بین سطح تحصیلات و پذیرش بانکداری همراه رابطه وجود دارد

بین سطح درآمد و پذیرش بانکداری همراه رابطه وجود دارد

بین ویژگی تمایل افراد به تغییر و پذیرش بانکداری همراه رابطه وجود دارد

بین ویژگی ریسک پذیری افراد و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد

بین تجربه شخصی استفاده از امکانات تلفن همراه و پذیرش بانکداری همراه رابطه وجود دارد

بین تنوع نیاز های بانکی افراد و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد

بین توانایی شخصی افراد و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد

فرضیه های فرعی در سوال دوم :

بین سودمندی و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد

بین سهولت استفاده و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد

بین اعتبار و پذیرش بانکداری همراه رابطه وجود دارد

بین ریسک و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد

بین سازگاری و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد

بین هزینه مالی و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد

بین استفاده همگانی و پذیرش همراه بانک رابطه وجود دارد