می 8, 2021

مفهوم فن آوری اطلاعات//پایان نامه درباره سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات

تشریح مفهوم فن آوری اطلاعات

دستيابي دقيق و درست از فن آوری اطلاعات عموماً مشکل به نظر مي رسد.تا سال 1980 رايانه تنها فن آوری بود که تحت عنوان فن آوری اطلاعات پوشش پيدا مي کرد. در حال حاضر فن آوری اطلاعات تبديل به چتري شده است که مصاديق آن شامل گروهي از تجهيزات، خدمات، کاربردها، و فن آوری هاي پايه مي باشد. مصاديق فن آوری اطلاعات عموما در سه گروه رايانه، وسايل چند رسانه اي و ابزارهاي مخابراتي طبقه بندي مي شود(Beaumaster&suzanne1999,p3)

يکي از معمول ترين تعاريف اين واژه، توسط دفتر تحليل هاي اقتصادي آمريکا ارایه شده است که در آن  «فن آوری اطلاعات عبارت است از تجهيزات محاسباتي و حسابگري دفتري و اداري[1] که رايانه در رأس آن قرار دارد.» برخي از صاحب نظران، استفاده از رايانه را در تعريف فن آوری اطلاعات لازم مي دانند، در حالي که برخي ديگر،‌تعريف گسترده دفتر تحليل هاي اقتصادي ايالات متحده را مبناقرار مي دهند: «تجهيزات پردازش اطلاعات[2]». شامل تجهيزات ارتباطي، ابزار آلات فني و مهندسي، دستگاه‌هاي فتوکپي، پرينت و … مي شود. علاوه بر اين نرم افزارهاي مختلف و خدمات مربوط نيز جزء تعريف فن آوری اطلاعات قرار مي گيرد (خداداد حسيني و همکاران 1386، ص 64).

فن آوری اطلاعات اولين بار از  لويت [3]و ايزلر [4]در سال 1958 به منظور بيان نقش‌رایانه در پشتيباني از تصميم گيري ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد. در مفهوم رايج فن آوری اطلاعات به مجموعه اي از سخت افزار و تجهيزات دلالت دارد و بسياري از محققان آن را تنها نهاد سخت افزاري     مي دانند که در انجام کارها مورد استفاده قرار مي گيرد.

فن آوری اطلاعات را مانند ديگر فن آوری ها مي توان به روابط ميان سخت افزار، نرم افزار، شبکه و توانايي ها و اقداماتي که از اين ابزارها ناشي مي شود تعريف کرد. فن آوری اطلاعات نه تنها به توانايي هاي پردازش داده ها توسط رايانه، بلکه به مهارت هاي انساني و مديريت در بهره برداري از آن ها دلالت دارد. بنابراين فن آوری اطلاعات نه تنها شامل رايانه و ديگر تجهيزات است بلکه توانايي ها و اقدامات در نحوه انجام کار را شامل مي شود (صرافي زاده، 1388، ص 16).

فن آوری اطلاعات هم چنان که به وسيله انجمن فن آوری اطلاعات آمريکا[5] تعريف شده است، «به مطالعه، طراحي، توسعه، پياده سازي، پشتيباني يا مديريت سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر رايانه، خصوصا برنامه هاي نرم افزاري و سخت افزار رايانه مي پردازند.» به طور کوتاه، فن آوری اطلاعات بامسايلي مانند استفاده از رايانه هاي الکترونيکي و نرم افزار سر وکار دارد تا تبديل، ذخيره، حفاظت، پردازش،انتقال و بازيابي اطلاعات به شکلي مطمئن و امن انجام پذيرد.فن آوری اطلاعات ابزاري است در ميان بسياري از ابزارهاي ديگر که مديران مي تواند براي حل مشکلات از آن استفاده کنند (لاودن، 1380،ص 9).

فن آوری اطلاعات يعني روش هاي توليد و جمع آوري اطلاعات و استفاده از آن در جامعه، سازمان فن آوری اطلاعات باکوچک کردن، ارزان کردن و کاربري ساده برنامه هاي کامپيوتري باعث شده دسترسي به اطلاعات از هر جا و توسط هر شخص به راحتي صورت گيرد. پايگاه هاي اطلاعاتي برگرفته از مفهوم فن آوری اطلاعات فرايندهاي پيچيده درون سازماني را تسهيل کرده و با اتصال سازمان ها به همديگر، شبکه هاي سازماني را بنا نهاده است و ديدگاه هاي ميان مدت مديران به ديدگاه هاي بلند مدت بدل شده است. اصطلاح فن آوری اطلاعات براي توصيف فن آوری هايي به کار مي رود که ما را در ضبط، ذخيره سازي، پردازش، بازيابي، دريافت و انتقال اطلاعات ياري مي کند. فن آوری اطلاعات را مي توان به عنوان فن آوری محاسباتي و ارتباطات راه دور که امکانات خودکار استفاده از اطلاعات را فراهم مي کنند،‌تعريف کرد.فن آوری اطلاعات در واقع فن آوری وخدمات اطلاعاتي و ارتباطي است ،غالباً تاکيد عمده بر وجه فن آوری است اين وجه بسيار بيش از خدمات مدنظر قرار مي گيرد، اما اغلب کاربران تمايل چنداني به فن آوری صرف ندارند، بلکه بيشتر خدمات رساني اطلاعاتي از طرق مختلف،رسانه هاي ارتباط[6] جمعي تا ماهواره و اينترنت را مدنظر دارند. فن آوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسي (انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار) است،‌به طوري که در اين فن آوری،‌ اطلاعات از طريق زنجيره ارزشي[7] که از به هم پيوستن اين عناصر ايجاد مي شود جريان يافته وپيوسته تعالي و تکامل سازمان را فراراه خود قرار مي دهد(عظيمي 1389، ص 23).

اسکات موتون[8] (1991) فن آوری اطلاعات را شامل انواع رايانه ها،سخت افزار، نرم افزار شبکه هاي ارتباطي که دو رايانه را به يکديگرمتصل مي کنند، شبکه هاي عمومي و خصوصي و ترکيب رايانه ها و فن آوری ارتباطات و سيستم هايي که رايانه هاي شخصي را به ابر رايانه ها متصل مي کند و شبکه گسترده جهان که از يک سلسله رايانه هاي قدرتمند تشکيل شده است مي داند. با توجه به تعريف فن آوری اطلاعات که موتون ارائه کرده است ابعاد فن آوری اطلاعات به صورت زير تعريف مي شود: (محمديان روشن 1389، ص 22)

  • سخت افزار[9]سخت افزار اصطلاحي است که در مورد اجزاي فيزيکي يک سيستم رايانه اي به کار مي رود. يک سيستم رايانه شامل سه بخش اصلي: واحد پردازنده مرکزي، ابزار ورودي و خروجي وحافظه است.
  • نرم افزار- مجموعه برنامه هاي است که اجزاي فيزيکي رايانه اي را فعال مي سازد و به دو گروه نرم افزارهاي سيستمی و کاربردي تفکيک مي شود. نرم افزار سيستمي، عمليات رايانه را هماهنگ مي کند و نرم افزار[10] کاربردي براي حل مسائل خاص طراحي مي شود.
  • پايگاه اطلاعات[11] به مجموعه اي از داده هاي مورد استفاده در يک برنامه کاربردي، خواه يک فايل يا چند فايل را گويند که با هم در ارتباط هستند و تغيير يک فايل از پايگاه اطلاعاتي ممکن است باعث سلسله تغييراتي در ديگر فايل ها شود.
  • فن آوری ذخيره[12] شامل رسانه اي فيزيکي مانند ديسک[13] هاي نوري، نوارهاي مغناطيسي براي ذخيره داده ها و نيز نرم افزاري که سازماندهي داده ها را در اين زمينه رسانه ها مديريت کند (لاودن 1380، ص 10).

[1]. Information technology Amrican

[2] .offive compatingand Accounting Machiney (OCAM)

[3]. Leavitt

[4]. Whisler

[5].Information processing Equipment (IPE)

[6]..Media communication

[7] .Value Chain

[8] .Scott Moton

[9] .Hard War

[10] .Soft War

[11] .Databas

[12] .Storage Technology

[13] Disk