آوریل 12, 2021

مهمترين تعهد سازماني/پایان نامه تاثیر بازاریابی برجذب مشتریان بانک

خدمت به مشتري، مهمترين تعهد سازماني

اولين و شايد مهمترين تعهد مديران تعهد نسبت به مشتريان يا ارباب رجوع است. مشتري به كساني اطلاق مي‎شود كه مي‎توانند از حاصل كار و خدمت واحد تحت نظارت مدير بهره جويند.

كار برخي از مديران به طور مستقيم بر مشتريان خارج از سازمان اثر مي‎گذارد و كاركنان يك واحد نيز اغلب به افراد واحد ديگر خدمت مي‎كنند. مشتري اساساً تعهد خدمت به شمار مي‎رود خواه در داخل سازمان يا خارج آن باشد.

تعهد خدمت به مشتري بايد مسئوليت شركت تمامي اعضاي سازمان باشد، نه يك فرد خاص بنام مدير،‌همه افراد در تمام سطوح سازماني بايد فلسفه وجودي، علت و هدف نهايي كار سازماني را خدمت به مشتري بدانند.( رضائيان، 1383، 45)

 

2-2-9) اهميت دادن به مشتري يا ارباب رجوع

شناساندن درست و اصولي مشتري به كساني كه درواقع ارائه كننده خدمت به او هستند اهميت بسزايي دارد.

مشتري همواره از سوي افراد سازمان مورد قدرداني قرار نمي‎گيرد. زيرا برخي از كاركنان به دلايل مختلف گاهي اوقات مشتري را مزاحم يا موجب دردسر مي‎پندارند، در نظر اين دسته از كاركنان، مشتري منشأ بسياري از مسايل است. اغلب اين افراد به مشتري به عنوان كسي كه بايد تحملش كرد مي‎نگردند كه بي‎گمان نگرش اين چنين منشأ رفتارهاي ناخوشايندي خواهد بود كه درنتيجه مشتري را ناراضي مي‎كند.(ونوس و ديگران، 1386، 68)

 

 

2-2-10)  اهميت ارائه خدمت به مشتريان

مشتريان راضي منبع سود سازمان‎ها هستند. سازمان‎هايي كه نمي‎توانند مشتريان را راضي نگه دارند در درازمدت باقي نخواهند ماند. ارائه خدمات به مشتريان در سطح عالي به طور مستمر موجب ايجاد مزيت‎هاي رقابتي براي سازمان و يا شركت‎ها مي‎شود. از جمله ايجاد موانع رقابتي، وفاداري مشتريان، توليد و عرضه محصولات متمايز، كاهش هزينه‎ها وتعيين قيمت‎هاي بالاتر.(ونوس و ديگران، 1386، 70)

 

2-2-11) آينده خدمات

همراه با پيشرفت تكنولوژي و سرعت فزاينده دگرگوني‎ها، بسياري از زمينه‎هاي خدماتي درحال تغيير است. اين تغييرات خود ايجاد كننده انواع خدمات تازه‎اي است كه براي اداره آن‎ها به مديران كارآمد در همه زمينه‎ها از جمله مديريت بازاريابي خدمات نياز داريم.

كيفيت خدمات در بسياري از زمينه‎ها در سراسر جهان كاهش يافته است. مي‎توان گفت اين كاهش به دليل ضعف مديران و بازدهي ضعيف آنان است.

افزايش بهره‎وري در خدمات آثار متعددي بر اقتصاد جامعه خواهد داشت. تقاضا براي خدمات نسبت به تقاضا براي محصولات باتوجه به تغييرات اقتصادي، داراي حساسيت كمتري است.

تقاضا براي كسب و كار خدماتي درحال توسعه و گسترش است. با گسترش و پيچيدگي خدمات روز به روز نياز به كارشناسان و متخصصان خدماتي افزايش مي‎يابد.

در زمينه بازاريابي كه يكي از زمينه‎هاي مهم خدمات حرفه‎اي است در آينده با كمبودهاي بسيار نيازهاي فزاينده روبرو خواهيم شد.

بازاريابي خدماتي براي ارائه خدمات بهتر و مناسب‎تر ضرروي است و بايد بيش از هميشه به فنون و كاربردهاي بازاريابي در اين زمينه توجه كنيم.(ونوس و ديگران، 1386، 80)