می 16, 2021

نقش تیم:پایان نامه درباره تنوع تیم مدیران عالی

نقش تیم:

نقش های تیم، به عنوان مجموعه­ای از رفتارهایی که از افراد در موقعیت های داده شده انتظار می رود تعریف شده، و مدت زمان زیادی است که از عناصر اصلی سازمان و تیم تصور می شود. تحقیق در مورد موضوع نقش های تیم دارای سابقه ای طولانی است، و چند مفهوم مختلف از نقش، می توان یافت، برای مثال، از یک نظر 27 نقش مختلف تیم به سه دسته تقسیم شده است، که شامل نقش وظیفه، نقش های تعمیر و نگهداری، و نقش های فردی است. به عنوان یک نمونه­ی دیگر، بيلز و همکارانش لیستی از نقش های تیم ایجاد كردند، که 12 دسته از رفتارهایی كه توسط افراد در محیط گروهی به نمایش گذاشته می شوند را، شامل می شود :  شش دسته از فعاليت ها مرتبط با وظیفه و شش دسته مرتبط با فعّالیت های عاطفی – اجتماعی می باشد. نمونه هایی از نقش های وظیفه شامل فعّالیت هایی مانند انتخاب، تعریف و حل مشکلات مربوط به کار، پیشنهاد روش تخصیص وظایف به اعضاء و تعیین ضرب العجل­ها. فرض بر این است، اما به ندرت همیشه به طور مستقیم در تحقیق ارزیابی می شود كه انجام نقش هاي وظیفه ای اعضاء، از طریق تجمع دستاوردهای مربوط به وظایف تیم، به طور مستقیم سبب اثربخشی بیشتر و یا کمتر می شود. در مقابل، نقش های اجتماعی، شامل رفتارهایی است، كه در بر گیرنده­ی فعّالیت های توسعه و نگهداری روابط بین فردی مناسب و ایجاد فضایی مساعد برای کار گروهی است. نمونه هایی از رفتارهایی که در این دسته از نقش ها قرار می گیرند شامل ایجاد یک محیط دوستانه و مناسب برای همکاری، توجّه به احساسات دیگر اعضای تیم، گوش دادن به نظرات و یا کمک از دیگران، و برقراری ارتباطات مؤثر بين افراد، می باشند. فرض اساسی در مورد نقش های اجتماعی در تیم این است که، آنها به طور غیر مستقیم، از طریق پرورش روش های همکاری كه برای تبدیل ورودی تیم به نتایج آن ضروری است، به اثربخشی تیم،  كمك می كنند ( لی پاين و همكاران، 2011، 318-319).

2-10- مفهوم گروه های کاری:

گروه دارای دو نفر عضو یا بیشتراست كه اهداف عملكردی مشخصی داشته و همكاری بین اعضای آن، لازمه حصول گروه به اهداف موردنظر می باشد. به بیان دیگر، گروه عبارتست از یك جمع دو یا چند نفره از افراد كه به طور مستقیم با یكدیگر تعامل نموده و به منظور رسیدن به هدف خود، كارها را به طور هماهنگ انجام می دهند. در تعریف فوق سه نكته وجود دارد: اول آنكه برای تشكیل گروه حداقل دو نفر باید حضور داشته باشند، دوم آنکه اعضاء باید به طور منظم با یكدیگر در تعامل بوده و كارهای خود را به صورت هماهنگ انجام دهند و در نهایت اعضای باید دارای هدف مشترك باشند. در بعضی موارد اندیشمندان بین گروه و تیم تفاوت قائل شده­اند، ولی در بسیاری موارد دیگر این گونه نیست. گروه (تیم) عبارت است از تعدادی از افراد كه با وجود یكسری روابط مشخص شده با یكدیگر در تعامل قرار گرفته و اهداف مشتركی را برای خود در قالب هدف گروه برگزیده اند. این افراد غالباً بر یكدیگر تأثیر گذاشته و نسبت به گروه خود تعصب و تعلّق خاطر دارند. اعضا با وجود یك تفكّر مشترك گروهی و تعارض های سازنده، تلاش می كنند تا گروه به اهداف خود دست یافته و موفقیّت  در دستیابی به اهداف را به فعّالیت های كار گروهی نسبت می­دهند( فرهی و همکاران، 1389 ،41و42).

2-11-رابطه ی کار تیمی با عملکرد سازمان:

تیم پتانسیل قابل توجّهی، برای کسب نتایج بهتر و افزایش بهره وری دارد و اغلب منجر به بهبود قابل توجّهی در عملکرد می شود، زیرا در تیم افراد در نقش های شغلی تعریف شده عمل می کنند. در داخل یک تیم، انواع مختلفی از دانش و مهارت وجود دارد که همراه با اطلاعات و منابعی است که می تواند به اشتراک گذاشته شود. ماهیت پیچیده و حضور مهارت های مختلف در ساختار تیم، به این معنی است که ساختار تیم موجب موفقیّت تیم می گردد چرا که کار تیمی استفاده از مهارت های موجود برای رسیدن به بهره وری بالا را ممکن می سازد(بایدن، پرایس، 2011، ص129). در بسیاری از مفاهیم و روش های مدیریتی، از کار تیمی به عنوان عامل بهبود عملکرد سازمان ها یاد شده است.  در  مباحثی مانند کایزن ، حلقه­های کیفیت، مدیریت کیفیت جامع و نگه داری بهره ور جامع   به ضرورت وجود تیم برای رسیدن به بهبود و موفقیّت سازمان ها اشاره شده است. مباحثی مثل مدیریت دانش  و سازمان های یادگیرنده  نیز بیان می کنند که افراد در تیم ها پایه و زیربنای اصلی برای تعاملات و انتقال دانش هستند.  سازمان هایی که از کار تیمی استفاده کرده اند بهبود قابل ملاحظه ای در بهره وری، خلاقیت و رضایت کارمندان داشته اند. در تیم افراد را به طور کامل با یکدیگر تطابق می دهند و آن ها را از فردیت خود پا را فراتر می گذارند که این امر تیم را قادر می سازد تا در مقابل چالش های چند وجهی مثل نوآوری، کیفیت و خدمات مشتری به آسانی پاسخ گو باشند. به سایر مزایای تیم نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد: در فرایند توسعه و واضح سازی اهداف و فرایندها، تیم ارتباطات و اجتماعاتی را تشکیل می دهد که تصمیم گیری را در زمان واقعی میسر می سازد، تیم ها با ایجاد ابعاد اجتماعی جنبه­های اقتصادی و اجرایی کار را افزایش داده و بهبود می بخشند، تیم رضایت و اوقات بهتری را برای افراد فراهم می کند (صادقی آرانی و همکاران، 1388، 63).