آوریل 13, 2021

نقش سازماندهی مشاغل کاذب (دستفروشی) در امنیت اجتماعی شهری- قسمت ۲۹

تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ و کلانشهرها هویت فردی و آزادی فرد را به خطر می اندازد.

جرج زیمل

جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی تابع زمان ومکان می باشد که حتی مکان جرم می تواندیک خانه یا مجتمع مسکونی باشد .

کته و گری

نظریه جغرافیای جرایم شهری

۲-۱۵- سوابق و پیشینه تحقیق:
الف ) سوابق تحقیق در خارج
ادوارد نارایان (۲۰۰۵) در پژوهشی به بررسی رابطه بین بزهکاری اجتماعی و ناامنی اجتماعی و مشاغل غیررسمی در منطقه حاشیه ای شهر لندن پرداخته است.
در این تحقیق محقق به کمک آمارها و ارقام موجود در کلانتری و دفتر خدمات اجتماعی این منطقه به بررسی و تحلیل ثانویه سبب شناسی بروز ناامنی های اجتماعی ناشی از تراکم مشاغل غیررسمی و دستفروشان در محله ادمونتر شهر لندن پرداخته است.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که حداقل یک پنجم مواد مخدر توزیع شده در شهر لندن توسط عاملان پخش در این منطقه توزیع شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان ضرب و شتم و سرقت در این منطقه به طور میانگین ۱/۲ برابر سایر مناطق شهر لندن گزارش شده است.
روسپیگری غیرقانونی و بدون حفاظت در منطقه یاد شده به مراتب بیش تر از محله های شهر لندن مشاهده شده است. (نارایان، ۲۰۰۵)
. ارنست برحبیس، جوزف لومن و کلیترود شاد (۲۰۰۲) در پژوهشی به بررسی پروژه ساماندهی مشاغل غیررسمی و تاثیر آن در منطقه مارجوری در شهر شیکاگو آمریکا پرداخته اند.
در این پژوهش نظر شهروندان و صاحبان مشاغل غیررسمی در قالب یک طرح تحقیقاتی پش آزمون – پس آزمون (قبل از ساماندهی صاحبان مشاغل غیررسمی و بعد از ساماندهی آنها) مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شهروندان محله مارجوری پس از ساماندهی مشاغل غیررسمی احساس رضایت بیشتری نسبت به سکونت در این منطقه داشته اند و میزان رضایت و همکاری آنان با پلیس و شهرداری منطقه نیز افزایش یافته است.
ب) سوابق تحقیق در ایرن:
. محسن ربانی و ساغر بابا حیدری در تحقیقی به بررسی اشتغال غیررسمی در ایران پرداخته اند.
در این تحقیق، ابتدا به بیان مفهوم بخش غیررسمی در اقتصاد پرداخته شده است و این مفهوم در مقایسه با سایر فعالیت های غیررسمی نظیر اقتصاد غیررسمی، اقتصاد سیاه، اقتصاد زیر زمینی و بخش غیر قانونی متمایز و تفکیک شده است. پس با مروری بر تجربه سایر کشورها پیرامون مدیریت اشتغال غیررسمی و کاذب ، به مقایسه وضعیت مشاغل غیررسمی و کاذب در ایران پرداخته شده است و بدین ترتیب نوعی مطالعه تطبیقی فراهم آمده است.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که اشتغال غیررسمی در ایران تا اندازه زیادی از طرف مردم، فرهنگ و حتی مسئولان پذیرفته شده و اقدامات صورت گرفته پیرامون ساماندهی و مدیریت مشاغل کاذب تاکنون اثربخشی لازم را نداشته اند. (ربانی و بابا حیدری، ۱۳۸۵)
. رحمت الله صدیق سروستانی در پژوهشی به بررسی برخی از عوامل تهدید کننده امنیت اجتماعی پرداخته است. در این پژوهش که جامعه آماری آن دستفروشان شهر کرج می باشد، تعداد ۲۲۱ نفر به عنوان نمونه تحقیق در آن مشارکت نمودند.ابزار جمع آور اطلاعات در این پژوهش مشاهده مستقیم، مصاحبه محقق با دستفروشان و نیز پرسشنامه محقق بوده است. نتایج و یافته های این تحقیق نشان می دهد که برخی صاحبان مشاغل غیررسمی و کاذب در افزایش ناامنی اجتماعی سهیم هستند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین ساعات اشتغال به مشاغل غیررسمی و افزایش ناامنی اجتماعی رابطه معنا داری وجود دارد. (۰۵/۰>P)
همچنین در این پژوهش نگارنده پیشنهاد داده است که دولت و مسئولان شایسته است که نسبت به ساماندهی و مدیریت دستفروشان شهر کرج اقدام جدی به عمل آورند.
. حسین صرامی (۱۳۷۴) در پژوهش میدانی به بررسی مشاغل غیررسمی در منطقه سبزه میدان شهر اصفهان و عواقب و پیامدهای اجتماعی – اقتصادی آن پرداخته است.
در این پژوهش محقق فهرست بندی مشاغل غیررسمی و تعداد و فراوانی آنها در این منطقه، به بررسی روشهای ساماندهی دستفروشان پرداخته است.
نتایج این تحقیق میدانی نشان می دهد که بیشترین ناامنی اجتماعی از سوی دستفروشان که تابعیت غیرایرانی (افغانی، عراقی، پاکستانی و …) دارند به وجود می آید.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه:
پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء این حس، موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است. اصول و قوانین علمی عمدتاً حاصل پژوهش‏های دانشمندانی است که روش‏های علمی را به کار گرفته و پژوهش‏های ارزنده‏ای را انجام داده‏اند. باید توجه داشت آنچه موجب شده تا جوهر علمی رشد یابد شناخت و درک عمیق روش‏ها و شیوه‏هایی است که بشر از آن استفاده نموده تا به هدف نهایی تحقیق که روشن ساختن حقیقت یک موضوع است، دست یابد. پس باید روش مناسبی را انتخاب نموده تا بتوان دقیق‏تر و سریع‏تر و با حداقل خطا به مقصد رسید. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کند چه شیوه و روشی را اتخاذ کند، تا او را هر چه سریعتر در دستیابی به پاسخ‏های پرسش تحقیقی مورد نظر کمک کند. در این فصل به بررسی روش اجرای تحقیق، طرح تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه‏گیری، ابزار جمع‏آوری داده‏ها و روش تجزیه و تحلیل داده پرداخته می‏شود.
۳-۲- روش و نوع تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی ومیدانی است. همچنین این پژوهش را می توان از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. در تحقیق کاربردی، مواد و جنبه های عملی و کاربردی در مسایل واقعی و استفاده عینی از نتایج تحقیق کاملاً مورد توجه قرار می گیرد. هدف محقق از تحقیق کاربردی، دستیابی به اصول و قواعدی است که در موقیعت های واقعی و عملی به کار بسته می شوند و به بهبود محصول و کارایی روش های اجرایی کمک می کنند. (شریفی و شریفی، ۱۳۸۳: ۸۷)
همچنین پژوهش حاضر به لحاظ روش در جمله تحقیقات پیمایشی (زمینه یابی[۱۱]) می باشد. تحقیق زمینه یابی روشی برای بررسی ماهیت ویژگی ها و ادراک های شخصی (نگرش ها، باورداشت ها، عقاید و امور مورد علاقه) مردم از طریق تجزیه و تحلیل پاسخ به پرسشهایی است که به دقت تدوین شده اند. (روزنبرگ[۱۲] و دیلی[۱۳]، ۱۹۹۳)
۳-۳- جامعه اماری تحقیق:
جامعه اماری دراین تحقیق عبارتست از کلیه دستفروشان بازارچه جنت که تحت نظارت شهرداری منطقه ۵ تهران می باشند و در زمان این تحقیق به کار دستفروشی مشغول بوده اند.
می باشد.
۳-۳-۱-نمونه گیری به روش هدفمند و از میان دستفروشان و صاحبان مشاغل کاذب در محدوده جغرافیایی بازارچه جنت انجام شده است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است