آوریل 13, 2021

نوآوری تکنولوژیک-پایان نامه بهینه ساختن عمکرد بنگاه

ديكسون(1988) سه نوع كارآفرين را براساس نقش آنها در دانشگاه شناسايي كرد :

1-كارآفرين دانشگاهي، كسي كه با فعاليتهاي كارآفرينانه درگير مي شود، اما به آن فقط به عنوان يك موضوع فرعي در كارها و فعاليتهاي دانشگاهي مي نگرد.

2- كارآفرين دانشگاهي كسي كه تمام وقت در كسب و كارهاي مخاطره آميز بوده و لازم است كه به مسائل مهم علمي نيز توجه كند.

3-كارآفرين دانشگاهي كسي است كه داراي شايستگي و صلاحيت هاي علمي كسب و كار بوده، در شرايط مخاطره آميز عمل كرده و علم را به عنوان كسب و كار در نظر مي گيرد.(دیکسون،1988،کشف کارافرینی و تکنولوژی و تجاری کردن ان،مجله توسعه کارافرینی،جلد اول)

از نظر(فریمن و پرز1988)انواع نوآوریهای تکنولوژیک به شرح زیر است:

 

-1نوآوری تکنولوژیک اينكرومنتال :

 

اصلاحاتی که به طور ممتد در فعالیت‌های صنعتی و خدماتی به وجود آمده است و این نوآوریها تنها از طریق فعالیتهای بخش تحقیق و توسعه ایجاد نمی‌شود بلکه نتیجه اصلاحاتی است که مهندسان و افرادی که به طور مستقیم با خط تولید سروکار دارند و یا از طریق مصرف کنندگان پیشنهاد می‌گردد خواهد بود.

-2نوآوری‌های تکنولوژیک راديكال:

 

این گونه نوآوریها، دایمی و پیوسته نبوده و بیشتر حاصل فعالیتهای بخش تحقیق و توسعه است که در بنگاه اقتصادی و یا دانشگاه‌ها ایجاد می‌گردد آنها به طور کامل یک مفهوم یا محصول جدیدی را به وجود می‌آورند.

 

3 – نوآوری سیستمی:

 

شامل دامنه وسیعی از نوآوری تکنولوژیک است. نوآوری سیستمی در نتیجه ترکیب نوآوری‌های تکنولوژیک اینکریمنتال و رادیکال همراه با تغییرات و ابتکارات سازمانی و مدیریتی می‌باشد. مثال آشکار آن یک رشته از موادمصنوعی حاصل از نوآوری های موجود در پتروشیمی است.

 

4- انقلاب تکنولوژیک یا تغییرات در پارادایم اقتصادی- تکنولوژیک:

اثرات انقلاب تکنولوژیک خیلی گسترده می باشد چرا که به طور اساسی سیستم اقتصادی و اجتماعی را تغییر خواهد داد انقلاب تکنولوژیک در واقع شامل تغییرات حاصل نوآوری های اینکریمنتال و رادیکال خواهد بود و آثار کلان و بنیادی بر سیستم اقتصادی خواهد گذاشت نمونه بارز این نوآوری را می­توان در اختراع نیروی بخار یا برق مشاهده کرد.(فریمن و پرز،1988،انواع نواوریهای تکنولوژیک)

 

  • تفاوت نوآوری بنیادی و تکاملی :

 

تکاملی :

  • بهبود تدریجی محصول/ فرایند
  • حفظ موقعیت رقابتی در یک صنعت
  • مشخصا در یک صنعت به وجود می‌آید تقریبا معمول است
  • بهبود عملکرد شرکت‌های موجود

بنیادی :

  • پیشرفت آنی فرایند/ محصول اصلی
  • خلق یا تغییر یک صنعت
  • مشخصا خارج از شرکت‌های موجود در یک صنعت به وجود می‌آید
  • تقریبا نایاب است
  • به وجود آوردن و خلق فرصت‌ها برای شرکت‌های کوچک به منظور وارد شدن به یک صنعت (مجموعهمقالات مدیریت فناوری نانو،1389، شماره 2)

 

2-2-1-فرآیند نوآوری تکنولوژیک :

 

اوتربک (1971) فرآیند نوآوری دریک شرکت را به عنوان 3 مرحله با صفات مشترک زیر تعریف می‌کند: 1- تولید ایده 2- رفع اشکال 3- تکمیل و انتشار؛ دو مرحله اول به طور معمول در سطح تحقیق و توسعه رخ می‌دهد و به اختراع می‌انجامد وانتشار درصورتی رخ میدهد که نوآوری پراکنده شده ویک تاثیراقتصادی در خارج از شرکت داشته باشد.(اوتربک،نوآوری درشرکتها،1971)

 

مارتین(1994،کتاب مدیریت تکنولوژی ترجمه دکتر ایزدی 1384) “با بهره‌گیری از یک قیاس شیمیایی فرآیند نوآوری تکنولوژی را به معادله زنجیره‌ای تشبیه می‌کند. یک نوآوری ­که بخوبی تجاری و به ­بازار معرفی­ شده است، محصول و واکنش یک زنجیره­ پایدار است. این ­کار، مستلزم تلفیق و ترکیب دانش وتخصص، روحیه­کارآفرینی، مهارت‌های ­مدیریت،شناسایی­ نیاز جامعه و محیطی­حمایتگراست.

(مارتین،1994،مدیریت تکنولوژی، ترجمه دکتر ایزدی،چاپ اول،1384، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی)

 

مونرو و نوری (1988) معتقد بودند که اهتمام به پذیرش یک تکنولوژی اولاً به نگرش یکسان به رانش تکنولوژی وکشش بازار، ثانیاً به دیدگاه مدیریت درباره تکنولوژی و منابع مالی و فنی شرکت بستگی دارد. همچنین یکپارچه کردن رانش تکنولوژی و کشش بازار به منظور تحریک نوآوری صورت می‌پذیرد.(مونروونوری،1988،مدیریت تکنولوژی، ترجمه دکترایزدی، چاپ اول،1384، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی)

 

2-2-2-اهميت بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی:

بنگاههای کوچک و متوسط و صنایع خرد سهم ویژه‌ای در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه دارند. آنها رکن اصلی بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند. بیش از90% بنگاههای اقتصادی جهان کوچک ومتوسط می‌باشند وبیش از50 تا 60 درصد اشتغال توسط این بخش ایجاد می‌شود .

 

در ایران وزارتخانه‌ها و موسسات تعریف یکسانی از بنگاههای کوچک و متوسط ندارند و مرکز آمار ایران، مطابق کتاب آمار سال 1385 (2006) کسب و کارها در بخش صنعت را به سه گروه طبقه­‌بندی کرده است، صنایع 49- 10 نفر کارکن، 99- 50 نفر کارکن و 100 نفر و بیشتر البته باید توجه داشت در ایران 4/98 درصد از کسب و کارها از نوع بنگاه‌های با نیروی کار 1 تا 9 نفر کارکن (خرد) می‌باشند.