پایان نامه درباره وب سایت و ورزش//فناوری اطلاعات در سازمان

ژانویه 12, 2019 Off By 92

کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

IT در سازمان­ها دارای کاربرد­های متفاوتی است، بیشتر صاحب نظران این کاربرد­ها را به دو دسته طبقه بندی نموده اند: عملیاتی و اطلاعاتی

 

الف) کاربرد­های عملیاتی:

استفاده از فناوری اطلاعات در یک تخصص را کاربرد عملیاتی IT می­نامند. تهیه فهرست حقوق و دستمزد، صدور احکام کار گزینی، پیش بینی موجودی، برنامه ریزی تولید و توزیع و تخصیص نیروی کار، هزینه یابی صنعتی، تهیه صورت­های مالی، سود و زیان و دیگر وظایف تخصصی از جمله زمینه­های کاربرد عملیاتی IT است. در این سطح IT و رایانه موجب گسترش خود کار شدن کار­ها و امور اداری گشته و در نتیجه به انجام اقتصادی­تر کار­ها و سرعت در انجام آن­ها می­انجامد. کاربرد عملیاتی فناوری اطلاعات در سازمان­ها چهار پیامد عمده را در پی داشته است:

  • افزایش بهره وری
  • افزایش اثربخشی از طریق کاهش هزینه­های عملیاتی که این کاهش از چند جهت امکانپذیر می­گردد، با ورود فناوری اطلاعات به سازمان نیاز به نیروی انسانی کاهش می­یابد. IT با ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات دقیق راجع به مواردی مانند سطح موجودی سبب کاهش هزینه­های عملیاتی می­گردد و همچنین موجب کاهش سطح ضایعات و زمان لازم برای تولید می­گردد.
  • ارائه­ی روش­های کنترل فعالیت­های منابع انسانی
  • افزایش قدرت رقابت سازمان در اثر پیشرفت­های حاصله در کنترل کیفی و نوآوری

ب) کاربرد­های اطلاعاتی:

کاربرد اطلاعاتی IT سبب تسهیل جمع آوری، ذخیره سازی و انتشار اطلاعات می­گردد. به عبارت دیگر رایانه و فناوری­های اطلاعاتی، در نقش کاربرد عملیاتی به عنوان یک وسیله و ابزار مکانیکی تبدیل داده به ستاده عمل می­کنند درحالیکه در نقش اطلاعاتی به عنوان یک عنصر و عامل اصلی در جمع آوری، انتقال و انتشار عوامل اطلاعاتی به شمار می­روند. نقش اطلاعاتی به کنترل و انتشار اطلاعات بر اساس اهداف، مقررات و استاندارد­های سازمان کمک می­نماید. برنامه ریزی، آموزش، تحقیقات بازاریابی، تحقیق در عملیات، پیش بینی فروش و غیره از جمله زمینه­های کاربرد اطلاعاتی IT می­باشند. کاربرد اطلاعاتی فناوری اطلاعات نیز چهار نتیجه را در پی دارد:

 

  • کمک به انتشار اطلاعات رسمی در سازمان
  • افزایش هماهنگی بیشتر بین واحد­های اصلی و فرعی سازمان
  • دستیابی به سیستم­های اطلاعات مدیریت استاندارد و پیشرفته
  • تأمین اطلاعات لازم برای تصمیم گیری سریع و دقیق

هرچند که در تحقیقات نظری هر یک از کاربرد­های فناوری اطلاعات به طور مجزا مورد بحث قرار گرفته­اند، اما در عمل نیل به اهداف، بسیاری از کاربرد­ها را به یکدیگر وابسته می­نماید. به طور کلی کاربرد­های فناوری اطلاعات در عمل تا حد زیادی به یکدیگر وابسته هستند.

7.2.2. ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات

مارتینز[1] (2003) معتقد است تکنولوژی اطلاعات در شش دسته وسیع مطابق با اهدافی که بکار گرفته می­شوند دسته بندی شده اند: IT در امور اداری، IT در ارتباطات، IT پشتیبان تصمیم گیری، IT در برنامه ریزی تولید، IT در طراحی محصول، IT در کنترل تولید.

IT در امور اداری[2] به آن قسمت از فعالیت­های بکارگیری IT که به انجام امور اداری و دفتری کمک می­کند گفته می­شود، از قبیل: سازماندهی مدارك، سازماندهی، نگهداری، تجزیه و تحلیل داده­ها و غیره. این ساختار شامل کاربرد IT در سیستم فاکتور گیری یا مبادله صورتحساب، سیستم کنترل موجودی، سیستم حقوق و دستمزد، بانک­های اطلاعاتی، سیستم حسابداری می­باشد.

IT در ارتباطات، به آن دسته از فعالیت­های ارتباطی که مستقیماً با فناوری اطلاعات مرتبط است گفته می­شود. این ساختار شامل موارد زیر می­باشد: تبلیغات از طریق وب سایت سازمان، فروش مستقیم از طریق وب سایت سازمان، اینترانت سازمان (وب داخلی)، تبادل داده­ها به صورت الکترونیکی با تأمین کنندگان، تبادل داده­ها به صورت الکترونیکی با مشتریان، کار گروهی به وسیله­ی تبادل اطلاعات الکترونیکی.

IT پشتیبان تصمیم گیری، به آن دسته از فعالیت­هایی که به مدیریت در فرآیند تصمیم گیری کمک می­کند اتلاق می­شود. از قبیل: سیستم­های پشتیبان تصمیم، تکنیک­های تجزیه و تحلیل داده­ها، پیش بینی تقاضا و تولید و نرم افزار­های آن.

IT در برنامه ریزی تولید، به استفاده از IT در انجام وظایف مربوط به طرح ریزی و برنامه ریزی تولید گفته می­شود. از قبیل: برنامه ریزی تولید به کمک کامپیوتر، برنامه ریزی مواد اولیه­ی مورد نیاز، برنامه ریزی منابع سازمان.

IT در طراحی محصول، به کاربری IT در فرایند طراحی محصول اتلاق می­شود. از قبیل: طراحی به کمک کامپیوتر، تولید به کمک کامپیوتر، مهندسی به کمک کامپیوتر.

IT در کنترل تولید، به کاربری IT در فعالیت­های تولید و کنترل کیفیت اتلاق می­شود، از قبیل: ماشین­های CNS، کامپیوتر­ها برای کنترل کارگاه کارخانه، ربات­ها، سیستم الکترونیکی شناسایی محصول، سیستم الکترونیکی کنترل کیفیت، سیستم­های تولید انعطاف پذیر[3]، سیستم­های انبارداری اتوماتیک (رحماني، 1391).

[1] Martinez

[2] Administrative

[3] Flexible Manufacturing System