می 8, 2021

پایان نامه عملکرد کارکنان قوه قضاییه//اهداف ارزیابی عملکرد

 • اهداف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد کارکنان غالباً با دو هدف عمده سازمانی و فردی صورت می‌پذیرد. به‌بیان‌دیگر از این فرایند اولاً به‌منظور ایجاد چارچوب مناسبی برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و ثانیاً در جهت دریافت بازخورد لازم برای ارتقا و بهبود امور شخصی کارکنان بهره‌برداری می‌شود. برخی از اندیشمندان مدیریت نیز هدف از ارزیابی عملکرد را کاربردهای قضاوتی و توسعه و بهسازی عنوان نموده‌اند که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود (قاسمی، 1387):

 

 • کاربردهای قضاوتی شامل:
 • مبنایی برای اعطای پاداش؛
 • واگذاری شغل بر اساس شایستگی؛
 • شناسایی کارمندان توانمند؛
 • شکوفایی استعدادهای نهفته و پنهان؛ و
 • ارزیابی برنامه‌های آموزشی.
 • کاربردهای توسعه و بهسازی شامل:
 • ایجاد زمینه مشارکت گروهی کارکنان، همگرا با اهداف فرد و سازمان؛
 • تسریع توسعه کار و پیشرفت شغلی؛
 • شناسایی فرصت‌های آموزش و توسعه؛
 • بهبود راه‌های چیره شدن بر موانع و مشکلات عملکرد؛ و
 • برقراری توافق بین انتظارات سرپرستان و کارکنان.
  • اندازه‌گیری عملکرد

اندازه‌گیری عملکرد میزان اهمیت محصول، خدمات و فرآیندهای کاری را به‌صورت کمی بیان می‌کند. اندازه‌گیری عملکرد ابزاری است برای فهم عملیات، مدیریت و بهبود سازمان. برای این کار باید نخست هدف‌گذاری کنیم و سپس هدایت‌های لازم را در آغاز برنامه ارائه دهیم؛ یعنی برای رسیدن به هدف برنامه‌هایی که لازم است تهیه کنیم. این همان برنامه‌ریزی عملکرد است. در مرحله برنامه‌ریزی عملکرد باید مشخص کنیم که سهم سازمان چیست (کارایی تک‌تک عوامل) و سازمان چه نوع حمایت‌هایی را از کارکنان به عمل خواهد آورد. بنابراین در مرحله برنامه‌ریزی عملکرد ما باید به پرسش‌هایی که در ذیل آمده است پاسخ دهیم (رضائیان، 1383).

 • آیا کارمند، توانایی انجام کار را دارد؟؛
 • آیا آمادگی روانی یا علاقه دارد؟؛
 • آیا کارمند ازآنچه باید انجام بدهد و چگونگی انجام آن شناخت درستی دارد؟؛
 • چه میزان حمایت از طرف سازمان لازم است تا این کار به‌صورت اثربخش انجام شود؛ و
 • آیا ما فرایندی داریم که بر اساس آن بتوان به‌طور مستمر به افراد بازخور داد و به‌اصطلاح بگوییم که نحوه عملکردشان چگونه است یا خیر؟

اندازه‌گیری عملکرد در درک موارد زیر به ما کمک می‌کند:

 • چقدر خوب کارها را انجام می‌دهیم؟؛
 • آیا به اهداف خود رسیده‌ایم؟؛
 • آیا مشتریان ما راضی‌ هستند؟؛
 • آیا فرآیندهای ما، تحت کنترل آماری قرار دارند؟؛ و
 • آیا بهبود لازم است و در صورت مثبت بودن جواب در کجا؟

با استفاده از اطلاعات مورد نیاز از این سیستم ما می‌توانیم در زمان مورد نیاز تصمیم‌گیری درست انجام دهیم.