ماه: ژانویه 2019

پایان نامه مزایای رقابتی ، تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی-انواع مزیت رقابتی

انواع مزیت رقابتی مفهوم مزیت رقابتی بیانگر برتری ناشی از توانایی های معین یا ترکیب توانایی هاست که رقیب برتر منحصراً یا به مقدار زیادی نسبت به رقبا داراست ( آنتون[1] 2000). مهمترین ویژگی های مزیت رقابتی دوام، آسیب ناپذیری و ارزش آن می باشد. باتوجه به مبانی نظری موضوع و پویایی های واقعی و…

By 92 ژانویه 5, 2019 Off

برنامه ریزی گردشگری- پایان نامه تاثیر فرهنگ بر توسعه گردشگری

10 برنامه ریزی گردشگری گردشگری داخلی، فعالیتی ترکیبی و مستلزم مشارکت بخش های مختلف و متعدد جامعه است و به همان میزان نیز اثرات گسترده ای در بر دارد، از همین رو در هر مرحله نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی است. برنامه ریزی به عنوان یک ابزار علمی به دست اندکاران صنعت گردشگری کمک می…

By 92 ژانویه 5, 2019 Off

پایان نامه مسؤولیت اجتماعی و گزارش مالی:انواع تعهدات

تعهدات اقتصادی : به طور کلی بنگاه‌های اقتصادی به عنوان واحدهای اقتصادی در جوامع برای نیل به اقتصاد بهتر شکل گرفته‌اند و تولید خدمت و کالا برای اعضای جامعه اوّلین و بدیهی‌ترین هدف بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. به همین خاطر نقش اوّلیه و اصلی بنگاه‌ها تولید کالا یا خدماتی است که جامعه از آن‌ها انتظار دارد…

By 92 ژانویه 5, 2019 Off

پایان نامه درباره مدیریت دانش :اهميت کيفيت محصول و ارائه خدمات به مشتريان

اهميت کيفيت محصول و ارائه خدمات به مشتريان مشتريان راضی منبع سود شرکت‌ها هستند . شرکتهايی که نمی توانند مشتريان را راضی نگه دارند در دراز مدت در بازار باقی نخواهند ماند. عرضه محصول با کيفيت برتر و ارائه خدمات به مشتريان در سطح عالی و به طور مستمر ، موجب ايجاد مزيت های رقابتی…

By 92 ژانویه 5, 2019 Off