نویسنده: 92

استاندارد صنایع غذایی-پایان نامه در مورد كيفيت در صادرات صنايع غذايي

استاندارد صنایع غذایی مصرف کنندگان به طور روز افزون برای مسایلی همچون کیفیت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی که می خورند یا می آشامند، اهمیت بیشتری قایل می شوند. تضمین کیفیت و سلامت به عنوان مساله ای کلیدی برای رقابت در صحنه صنایع غذایی و بقای شرکتهایی همچون تولید کنندگان مواد غذایی و شرکتهای تجاری…

By 92 ژانویه 6, 2019 Off

نقش کارکنان در قبال برند:پایان نامه نقش کلیدی برند در موفقیت شرکتها

نقش کارکنان در قبال برند: انتظار می رود برندینگ داخلی برای ترویج و ترفیع جایگاه برند در درون سازمان به ویژه برای کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعات اخیر نشان دهنده این موضوع است که برندینگ داخلی کارکنان را قادر می سازد تا تعهد خود را نسبت به برند در زمان تحویل خدمت و…

By 92 ژانویه 5, 2019 Off

مفروضات توانمندسازی:پایان نامه نقش کلیدی برند در موفقیت شرکتها

توانمندسازی از دیدگاه روان-نمادین: از دیدگاه روان نمادین، توانمندسازی علاوه بر افزایش عزت نفس درکارکنان، باعث تغییر در مجموعه ای از پدیده ها می شود. اجرای توانمندسازی واقعی، مستلزم درک مجموعه ای از تفاوت های روحی و تعهد و التزام مدیران و کارکنان خواهد بود که براساس صداقت و اعتماد متقابل استوار گردیده باشد (طاهری…

By 92 ژانویه 5, 2019 Off

سيستم بيمه سلامت ،تاثیر مدل خطي در استفاده از خدمات دندانپزشکي

ترتيب سيستم بيمه سلامت افراد بالغ مطابق با ساختار سازماني در بعضي از کشور هاي جهان ساختار سازماني(مدل) نوع بيمه چگونگي تامين مالي گروه هدف ارائه دهنده هاي خدمات نوع خدمات چگونگي بازپرداخت ها تراکم دندانپزشکان به ازاي هر 1000 نفر مدل محيطي (فنلاند) بيمه درمان از طريق ماليات همه ي ساکنين دائمي دندانپزشکان خصوصي…

By 92 ژانویه 5, 2019 Off

وظايف نظام مالي- پایان نامه تأثیر تحقیق بر رشد اقتصادی کشور

وظايف نظام مالي نظام مالي وظايفي را به عهده دارد كه اجراي صحيح آن، تخصيص كارآي منابع را به دنبال مي­آورد. نظام مالي در مركز تقاطع پس­انداز كنندگان و استفاده كنندگان نهايي از وجوه موجود در اقتصاد قرار دارد. به عنوان واسطه اين وجوه، نظام مالي پنج وظيفه­ی اصلي زير را به انجام مي­رساند: واسطه­هاي…

By 92 ژانویه 5, 2019 Off

رضايت مشتري:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

بعد مبادله‌اي و بعد کلي مفهوم مبادله‌اي رضايت مشتري بر ارزيابي مشتري از هر يک از خريدهايي که انجام مي‌دهد، توجه دارد. مفهوم کلي رضايت مشتري بر ارزيابي و احساس کلي مشتري در مورد کل برخورد ها و خريد هاي خود از برند مربوط مي‌شود. در حقيقت، مي‌توان گفت که بعد کلي رضايت مشتري تابعي…

By 92 ژانویه 5, 2019 Off

فرآيند مديريت استراتژيک:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

فرآيند مديريت استراتژيک: فرآيند مديريت استراتژيک عبارت است از حلقه ي بازخورد ارتباطي ميان مراحل تجزيه و تحليل و شناخت، انتخاب و اقدام. (استيسي[1] ،1381) چنانچه نمایشگر 2.5 نشان مي دهد، تجزيه و تحليل راهبردي، مستقيما با اجراي راهبرد و اين عنصر خود با گزينش راهبردي به طور مستقيم در ارتباط است. علت آن است…

By 92 ژانویه 5, 2019 Off

مديريت راهبردي:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

مديريت راهبردي ساده ترين توضيحي که مي توان بر شفاف سازی شناخت مديريت راهبردي ارائه کرد، اداره کردن وکنترل فرايند اتحاذ تصميم هاي راهبردي است. اولين نکته ايي که مي بايست در شناخت مديريت راهبردي توجه کرد، ماهيت متفاوت  آن با ديگر جنبه هاي مديريت است. معمولا از بيشتر مديران خواسته مي شود که کارايي…

By 92 ژانویه 5, 2019 Off

موانع و مشکلات صادرات، پایان نامه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکتها

موانع و مشکلات صادرات از منظر رفتار شرکتی زمانی که یک شرکت با دو راهی تصمیم گیری برای شروع یا ادامه صادرات مواجه می شود، گرایش عمومی به سمت تصمیم به عدم صادرات است (رضائیان ،1369). این موضوع در تحقیقات انجام شده در آمریکای شمالی(سیمپسون و کاجاوا،1974)، آلمان و انگلستان(شرکت تحقیقات بازار صنعتی،1978)، ژاپن(بولتو،1975)تایید شده…

By 92 ژانویه 5, 2019 Off

پایان نامه مزایای رقابتی ، تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی-انواع مزیت رقابتی

انواع مزیت رقابتی مفهوم مزیت رقابتی بیانگر برتری ناشی از توانایی های معین یا ترکیب توانایی هاست که رقیب برتر منحصراً یا به مقدار زیادی نسبت به رقبا داراست ( آنتون[1] 2000). مهمترین ویژگی های مزیت رقابتی دوام، آسیب ناپذیری و ارزش آن می باشد. باتوجه به مبانی نظری موضوع و پویایی های واقعی و…

By 92 ژانویه 5, 2019 Off