دسته: روانشناسی

منابع پایان نامه و مقاله در مورد جایگاه فکر و اندیشه مدیران در مدل مهارتی مشتق از مدل رابرت کتز -غفاریان

 یک مدل مهارتی مشتق از مدل رابرت کتز بر این اساس بنا شده است که در جایگاه مدیران ارشد, اهمیت مهارتهای فنی به حداقل خود می رسد و در مقابل این مهارتهای ادراکی هستند که نقش تعیین کننده تری می یابند.این مدل بهینه پیشنهاد می کند که برای جایگاه مدیران عامل که در راس سازمانها…

By [email protected] آوریل 4, 2020 0

پایان نامه درباره شکیبایی در قضاوتهای موقت و مشروط و علاقه به اقدام در موقعیتی مبهم

از زمان بسیار قدیم,آرزوی همیشگی دانشمندان و فلاسفه دانستن مطالب موثق و مطمئن بوده است .ازسوی دیگر,ترس از نادانسته ها و هیجانات همیشگی نشانه فردی روان رنجوراست.بسیار شنیده ایم که کسی بگوید:(اگرفقط می توانستم مطمئن باشم که چه نتیجه ای بدست خواهدآمد,آنگاه می توانستم نگرانی درباره آنرا از خود دور کنم.این ندانستن است که فکر…

By [email protected] آوریل 4, 2020 0

پایان نامه تعمق/ژرفا

1-زیر سوال بردن آنچه مسلم یا بدیهی تلقی می شود فردی که دارای ذهنیت فلسفی است در برابر فشار امور واضح و آنچه که دیگران آنرا بدیهی می شمارند,مقاومت نموده و آنچه را که دیگران زیر سوال نمی برند زیر سوال می برد.آنچه که ما به آن احتیاج داریم, شکهای مبهم و بی اساس در…

By [email protected] آوریل 4, 2020 0

نظریه های فلسفی و روانشناختی تفکر

نخستین روانشناس تجربی ونت[1] (1920-1832)و تیچنر[2](1927-1867)که روانشناسی آنان به روانشناسی ساخت گرایی شهرت یافته,تفکر را تجربه ذهنی یا محتوی هوشیاری می دانستند.این معنای تفکر مترادف با توجه کردن است.ساختگرایان به شدت تحت تاثیر فیلسوفان تجربه گرای انگلیسی مانند جان لاک [3]دیویدهیوم[4] و جورح بارکلی[5] بودند.آنان نیز مانند این تجربه گرایان بر این باور بودند که…

By [email protected] آوریل 4, 2020 0

فروش اینترنتی فایل پایان نامه طبقه بندی تفکر

چنانچه این تعریف کلی تفکر را یعنی ((بازآریی یا دستکاری اطلاعات به دست آمده از محیط و نهادهای ذخیره شده در حافظه بلندمدت )) را بپذیریم,آنگاه طیف وسیعی از انواع تفکر را خواهیم داشت که می توان آنها را به روش های گوناگون طبقه بندی و معرفی کرد. فرانک فیش[1] با توجه به مورد استفاده…

By [email protected] آوریل 4, 2020 0

فلسفه به عنوان یک فعالیت

ویتگن اشتاین می گوید:فلسفه یک نظریه نیست,بلکه یک فعالیت است.یک اثر فلسفی اساسا شامل روشن کردن و توضیح دادن این قضایاست. معمولا هنگامی که ما به بررسی و امعان نظر در عقاید اساسی خود می پردازیم متوجه می شویم که تا به حال به صورت نسبتا ضعیف و ناچیزی به خودمان به عنوان یک فیلسوف…

By [email protected] آوریل 4, 2020 0

پایان نامه در مورد  تفاوت میان فلسفه باعلم

      بنا بر آنچه گفته شد لفظ فلسفه که ریشه یونانی داشته و معنای وسیع دارد,به تمام علوم و دانشهای بشری اعم ازنظری وعملی اطلاق شده است و تقریبا با لفظ علم مترادف بوده است وتا مدتی این اصطلاح نیز رایج بوده و از زمانی که در پاره ای ازعلوم,اسلوب فکری و نظری جای خود…

By [email protected] آوریل 4, 2020 0

راهنمای پایان نامه با موضوع استراتژی های تکنولوژی

استراتژی وظیفه ای استراتژی های وظیفه ای در سطح خرد,بیشتر ناظر به طراحی,تغییر و تعدیل محتوا و سرشت شغلهاست.این کار,گاهی به شکل فردی (یک شغل یگانه) و گاه نیز به شکل تغییر در گروهی از شغلها و یا وظیفه گروهی انجام می پذیرد.در سطح خرد هدف استراتژیهای وظیفه ای بیشتر در سمت جذب کردن شغل…

By [email protected] آوریل 4, 2020 0

پایان نامه درباره هیجان ومولفه های آن.

در روان‌شناسی هیجان ها معمولاً به احساسها و واکنش‌های عاطفی اشاره دارند، هر هیجان از سه مؤلفه اساسی برخوردار است: مؤلفه شناختی، افکار، باورها و انتظارهایی که نوع و شدت پاسخ هیجانی را تعیین می‌کنند. آن چه برای یک فرد فوق العاده لذت بخش است، ممکن است برای دیگری کسل کننده یا آزارنده باشد. مؤلفه…

By [email protected] آوریل 4, 2020 0

دانلود مقالات : راهنمای پایان نامه درباره : خطای دهم : شخصی سازی و سرزنش

در این خطا، فرد خود را بی جهت مسئول حادثه ای قلمداد می کند که به هیچ وجه امکان کنترل آن را نداشته است. وقتی زنی از آموزگار پسرش شنید که او در مدرسه خوب درس نمی خواند با خود گفت این نشان می دهد که من مادر بدی هستم و چه بهتر که این مادر علل واقعی درس نخواندن…

By [email protected] آوریل 4, 2020 0