مناظر کارت امتیازی متوازن:پایان نامه تدوین نقشه جهاد دانشگاهی

مناظر کارت امتیازی متوازن

2-3-2-1-بعد مالی

برای کسب موفقیت مالی، چگونه باید در نظر سهامداران جلوه کنیم؟ مقیاس های مالی یکی از اجزای مهم کارت امتیازی متوازن در سازمان‌های انتفاعی، عمومی و غیر انتفاعی هستند. این مقیاس ها به ما می گویند که اجرای موفقیت آمیز اهدافی که در سه حوزه دیگر تعریف شده اند نهایتاً به چه نتایج و دستاوردهای مالی منجر خواهد شد. ما می توانیم همه تلاش و کوشش خود را صرف بهبود و رضایتمندی مشتری به ارتقاء کیفیت و کاهش زمان تحویل محصولات و خدمات خود کنیم؛ ولی اگر این اقدامات به نتایج ملموسی در گزارش های مالی منجر نشود، ارزش چندانی نخواهد داشت.

جدا از هدایت استراتژی‌ها توسط اهداف مالی سازمان، دیدگاه مالی می تواند به عنوان مبنایی برای فرایند های مربوط به مشتری و دیدگاه کارکنان محسوب گردد. در واقع این دیدگاه نقطه شروعی برای شناسایی سه دیدگاه دیگر (دیدگاه مشتری، دیدگاه فرآیند، دیدگاه کارکنان) بوده و نهایتاً اینکه موفقیت سه دیدگاه دیگر از طریق دیدگاه مالی اندازه گیری می‌شود. دیدگاه مالی به دلیل ارتباط مستقیم  با خواسته های گروه ذینفع، نقطه تمرکز مدیریت و فعالیت‌های کنونی قرار دارد (کاپلان و نورتون، 1996).

هر یک از شاخص های اندازه گیری بخشی از زنجیره علت و معلولی است که می بایست جایگاه خود را منطبق با اهداف مالی پیدا کرده و همچنین برآورد کننده بخشی از اهداف استراتژیک سازمان باشند. در سازمان‌های انتفاعی هدف اصلی، آفرینش در ارزش سهامداران می باشد که سازمان‌ها از دو طریق ارزش اقتصادی خود را افزایش می دهند. شکل(2-3) چشم انداز مالی را دراین مسیر نشان می دهد (نجفی، 1388، 50).

 


ارزش سهامداران
بهبود عملکرد(بهره وری) رشد درآمد
بهره گیری از منابع بهبود ساختار هزینه منابع جدید سود آور افزایش ارزش در رابطه با مشتری

شکل)2-3(: چشم انداز مالی

 

2-3-2-2-بعد مشتری

در این وجه، سازمان به ارزیابی خود از دید و منظر مشتری می‌پردازد. یعنی سازمان اساساً از نظر مشتریان چگونه به نظر می رسد؟ در این وجه، سازمان با یک سری اقدامات خاص، از منظر مشتریان، مورد محک واقع می‌شود. در حال حاضر، برای کلیه سازمان‌ها، مشتری‌مداری از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین اصول است. فلسفه مدیریت جدید، تحقق مشتری‌مداری و رضایت مشتری را در هر تجارتی مورد توجه قرار داده است. طبق نظر کاپلان و نورتون در کتاب تشکیلات استراتژی محور، 75 درصد از مجموعه مدیران، شناخت کاملی از مشتری خود ندارند (کاپلان و نورتون، 1381).

بر این اساس، شناخت هدف های وجه مشتری بسیار با اهمیت می باشد. کاپلان و نورتون پیشنهاد می کنند برای شناخت هدف‌های وجه مشتری، ابتدا باید پرسش های زیر مطرح شود:

مشتریان مورد نظر که موجب رشد درآمد و ترکیب سودآورتر تولید و خدمات می شوند؛ کدامند؟ چه هدف‌هایی دارند؟ و چگونه می توانند در موفقیت ما سهیم باشند؟

بسياري از سازمان‌ها در حال حاضر ماموريت خود را با توجه به مشتريان خود تدوين مي‌نمايند به هر حال وقتي مقياس‌هايي را براي ديدگاه مشتري در كارت امتيازي متوازن انتخاب مي‌كنيم سازمان‌ها بايد به دو سوال مهم پاسخ دهند هدف مشتريان ما چيست؟ هدف ما از خدمت به مشتري چيست؟ رضايت مشتري مضمون اصلي اكثر سيستم‌هاي  مديريت است زيرا در اين سيستم‌ها مشتريان در ابتدا و انتهاي قرار مي‌گيرند از يك سو شناسايي سيستماتيك نيازمندي‌هاي مشتري يك الزام قطعي بوده و از سوي ديگر اطلاعات مربوط به رضايت مشتري متغيري است كه در ارزيابي عملكرد سيستم مديريت مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در اين خصوص بر مسوليت و پاسخگويي مديريت ارشد سازمان نسبت به رضايت مشتري تاكيد شده است (كاپلان و نورتون، a1996; كاپلان و نورتون، c1996; روهام و هالباچ، 2005).

نمونه های سنجه منظر مالی/:پایان نامه درباره کارت امتیازی متوازن

سنجه های رضایت مشتری ، عملکرد کسب و کار داخلی ، و نوآوری و بهبود از نگاه خاص شرکت به جهان و دیدگاهش در مورد عوامل کلیدی موفقیت نشأت می گیرد. باید توجه داشت که حتی یک مجموعه عالی از سنجه های ارزیابی متوازن ضامن داشتن یک استراتژی موفق نیست، ارزیابی متوازن فقط می تواند استراتژی یک شرکت را به اهداف قابل اندازه گیری مشخص تبدیل نماید . شرکتها باید مشخص کنند که چگونه بهبود در کیفیت ، چرخه زمان ، زمان تحویل و عرضه محصولات جدید به بازار ، حاشیه سودعملیاتی و گردش داراییهای بیشتر یا کاهش هزینه های عملیاتی منجر خواهد شد . برخی از نمونه های سنجه های مالی در جدول 2-9 ارائه شده است .

 

جدول2‑9: نمونه های سنجه های منظر مالی

·         مجموع دارائیها

·         سرانه دارائیها

·         بازده دارائیهای خالص

·         بازده کل دارائیها

·         درصد سود ویژه و ناویژه

·         درآمد

·         بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

·         بازده سرمایه بکارگرفته شده (ROCE)

·         بازده سرمایه گذاری ها (ROI)

·         ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

·         ارزش افزوده بازار (MVA)

·         نرخ رشد مرکب

·         سود سهام

·         ارزش بازار

·         قیمت سهام

·         ترکیب صاحبان سهام

·         جریان نقدی

·         نسبت بدهی

·         نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

·         گردش حسابهای دریافتنی

·         متوسط فروش نسیه روزانه

·         گردش موجودی کالا

·         دوره وصول مطالبات

به منظور ارزیابی جنبه های مالی شرکت ها از برخی از این سنجه ها استفاده شده است . معیارهای مالی مهم ارزیابی عملکرد در 7 کشور دنیا در جدول زیر نشان داده شده است که بیانگر اهمین برخی از این سنجه ها همچون نرخ بازگشت سرمایه و سود می باشد.

جدول2‑10:معیار های مالی مهم ارزیابی عملکرد در 7 کشور دنیا (هورن گرن و دیگران 2006)

کشورها سنجه های با اهمیت
USA سود ، بازده سرمایه گذاری ، ارزش افزوده اقتصادی
AUS نرخ بازگشت سرمایه  ، سود
GERMAN درآمد، حاشیه سود(برای هر محصول)
India نرخ بازگشت سرمایه ، سود
Japan بازده فروش ها ، نرخ بازگشت سرمایه
Neterland نرخ بازگشت سرمایه ، جریان نقدی ، سود
Singapore نرخ بازگشت سرمایه
2-3-5-2  ارزیابی متوازن نسل دوم

ابداع کنندگان ارزیابی متوازن در دومین مقاله خود در سال 1993 ، ارزیابی متوازن را نه فقط به عنوان یک سیستم انداز گیری ، بلکه به عنوان یک سیستم مدیریتی عنوان کرده و برنقش چشم انداز، مأموریت و استراتژی سازمان در آن تأکید کردند . (2001Rigby, D.K,)

آنها بیان داشتند که بسیاری از شرکتها از تعداد زیادی سنجه های عملیاتی برای فعالیتها استفاده می کنند ، اما این سنجه ها از پایین به بالا[1] هستند و از نیاز های موردی نشأت گرفته اند . سنجه های ارزیابی متوازن بر اهداف استراتژیک سازمان و نیاز های رقابتی آن استوار می باشند. ملزم کردن مدیران به انتخاب تعداد محدودی از سنجه های کلیدی هریک از چهار منظر ، ارزیابی متوازن ، به تمرکز روی چشم انداز استراتژیک کمک می کند

[1] -Bottom-up

CRM تحلیلی:/پایان نامه درباره مدیریت دانش(KM)

مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی:

CRM  تحلیلی که به آن CRM بخش اجرایی سازمان یا استراتژیک نیز اطلاق میگردد، شامل شناسایی رفتار مشتری در بخش ستادی و آنالیز آن با استفاده از داده کاوی میباشد. این دسته شامل کاربردهایی است که به تحلیل داده های مشتریان که در نتیجه به کارگیری CRM عملیاتی ایجاد شده است میپردازد. به منظور ایجاد یک پروفایل کامل از مشتریان یا « تصویری واحد از مشتری» تمام داده ها میبایست در یک بانک اطلاعاتی ذخیره شوند. این بانک اطلاعاتی، انبار داده ها نام دارد که اطلاعات جاری و سوابق مشتری به آن وارد میشود. این داده ها را میتوان از منابع داخلی سازمان، مشتریان، و منابع دیگر جمع آوری نمود. یک انبار داده میتواند حجم عظیمی از داده ها را ذخیره نموده و سازمان را قادر به شناسایی رفتار مشتری در بلند مدت نماید. با تحلیل این داده ها، اطلاعاتی در اختیار سازمان قرار میگیرد که به وسیله آن میتوانند به ایجاد ارزش برای مشتریان بپردازند. در زیر به برخی از انواع تحلیل داده میپردازیم.

 

1-2-7-2 فرآیند تجزیه و تحلیل بی درنگ(OLAP):

پردازش تحلیلی آنلاین، ابزاری شناخته شده در حیطه پشتیبانی تصمیم میباشد. به طور کلی OLAP، مجموعه ای از ویژگیهای داده را بر اساس ابعاد خاصی مانند زمان و مکان، از بانک اطلاعاتی گرفته و در اختیار قرار میدهد. برای مثال ممکن است یک سازمان اطلاعات مربوط به درآمد ناشی از فروش محصولی خاص در منطقه ای خاص را مد نظر داشته باشد.با استفاده از عملکرد « کاوش به پایین» یک کاربر میتواند اطلاعات دقیق را به تفکیک فروش شهری به دست آورده و سپس با کاوش مجدد، فروش بر حسب منطقه را بدست بیاورد و به همین ترتیب ادامه دهد تا اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.

2-2-7-2 داده کاوی:

داده کاوی، بررسی و تحلیل حجم عظیمی از داده ها به منظور دستیابی به مدلها و قواعد معنادار میباشد. هدف از داده کاری، بهبود فعالیت های بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش از طریق شناخت بهتر مشتریان میباشد.

کارایی داده کاوی را میتوان به دو دسته تقسیم نمود: مستقیم و غیر مستقیم، داده کاوی مستقیم به تحلیل و گروه بندی بر اساس فیلد خواسته شده، به عنوان مثال درآمد میپردازد. داده کاوی غیر مستقیم بدون در نظر گرفتن فیلد خاصی به یافتن نمونه ها و یا شباهت های بین رکوردهای یک بانک اطلاعاتی میپردازد.

3-2-7-2 قابلیت های داده کاوی:

قابلیت های داده کاوی که در زمینه های مختلف تجاری، اقتصادی و صنعتی به کار برده میشوند عبارتند از:

 1. گروه بندی
 2. تخمین
 3. پیش بینی
 4. گروه بندی بر اساس وابستگی ها
 5. دسته بندی
 6. پروفایل کردن

سه مورد اول نمونه هایی از داده کاوی مستقیم میباشد که مقداری را برای یک متغیر خاص به دست می آورد. هدف از گروه بندی بر اساس وابستگی ها و دسته بندی به دست آوردن ساختار داده ها بدون توجه به یک متغیر خاص میباشد.قابلیت پروفایل را میتوان به داده کاوی مستقیم و یا غیر مستقیم نسبت داد.

تصویر برند سبز:”پایان نامه درباره اعتبار برند”

رابطه بین کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز

کیفیت درک شده برند به عنوان یکی از عوامل مهمی در نظر گرفته می­شود که بر تصمیم­گیری مشتری از طریق ارائه دلیل منطقی ترجیح یک برند بر برند دیگر، تأثیرگذار است (Aaker, 1991). کیفیت برند برتر ایجاد کننده یک وجهه عالی و تصویر مثبت سبز است (Jarvinen and Suomi, 2011). به علاوه برندی که با توجه به کیفیت برتر آن شناخته شده و مرتبط می­باشد در راستای ایجاد تصویر ذهنی مثبتی عمل می­کند که به نوبه خود بر نگرش مصرف­کننده از برند، تعدد خرید و وفاداری برند، اثرگذار است (Arslan and Altuna, 2010). در واقع می­توان مجموعه­ای از تحقیقات تجربی را یافت که حمایت­کننده ارتباط مثبت بین کیفیت درک شده برند و تصویر آن را باشد. بنابراین تاکنون هیچ تحقیقی در باب تأثیر کیفیت درک شده بر تصویر برند خاص محیطی صورت نگرفته است. چن (2010) تصویر برند سبز را به عنوان یک طیف کلی از اثرات، مفاهیم و دریافت­های کلی از یک برند در حافظه مشتریان تعریف می­کند که با ارتباطات دوستدار محیطی و پایداری آن مرتبط است. تصویر برند سبز یک زیر مجموعه از تصویر برند کلی است. از آنجایی که کیفیت برند بر توانایی شرکت در ارائه برتری کلی و عملکرد با توجه به اهداف برنامه­ریزی شده اشاره دارد، معقول است که زمانیکه یک شرکت ارائه محصولات دوستدار محیطی را نشان می­دهد، اینکه دیدگاه کیفیت موجود در ذهن مشتری دارای تأثیرات مثبت جهت بسط تصویر برند سبزتر باشد، قابل قبول می­باشد (Ng, Butt, Khong and Ong, 2013).

 

2-2-2-4-  رابطه بین کیفیت درک شده برند با ارزش درک شده برند سبز

علی رغم وجود تعاریف مختلف مرتبط با ارزش درک شده مشتری، اغلب به عنوان نسبت یا تناسب بین کیفیت برند و قیمت آن توصیف می­گردد. به طور متفاوت این­گونه عنوان شده است که روش ارزش برای پول به کرات به عنوان پایه توضیح مفهوم ارزش درک شده برند مورد استفاده قرار می­گیرد (Sweeney, Soutar and Johnson, 1999). بر اساس مفهوم­سازی پاترسون و اسپرنگ (1997)، چن و چانگ (2012)، ارزش درک شده سبز به عنوان رزیابی کلی مشتریان از سود خالص یک محصول یا خدمات بین آن چه که درک شده و آن چه که ارائه شده بر مبنای علایق محیطی مشتریان، انتظارات پایدار و نیازهای سبز، تعریف شده است (Ng, Butt, Khong and Ong, 2013).

در زمینه بازاریابی سبز، ویژگی­­های سبز یک برند با موضوعات ارزشی متفاوت جهت ایجاد و پذیرش مشتری، ادغام می­گردد. بنابراین اینکه محصولات سبز تنها قادر به جذب موفقیت آمیز توجه مشتری در زمان ادغام جنبه­­های غیر­سبز ملاحظات ارزشی مشتری در پیشنهادهای خود هستند، تعجب آور نمی­باشد. اشتباه نادیده گرفتن نسبت­های ارزش متعارف در بازاریابی سبز می­تواند در طی روزهای اولیه دوره بازاریابی سبز که در آن مشتریان دارای گرایش به رد محصولات سبز با توجه به کیفیت محصول نامرغوب خودشان می­باشند، مشاهده گردد (Ottman, Stafford and Hartman, 2006). با این وجود، تلاش­­ها و مسئولیت­های سازمان ها در ایجاد کیفیت برتر محصولات سبز به طور تدریجی باعث تغییر برداشت­های غلط نسبت به کاربرد و کیفیت محصولات سبز شده است. این مسأله باعث می­گردد که بعضی از برندها ارائه دهنده بهای بالاتر جهت ایجاد دیدگاه­های مثبت قوی در حوزه کیفیت محصولات سبز باشند. بنابراین این نه تنها نگرش­های دوستدار محیطی برند می­باشد، بلکه توانایی آن در انتقال کیفیت محصول برتری است که تضمین­کننده موفقیت است. به عنوان مثال در کنار کارا بودن انرژی، ماشین­های لباسشویی بارگیر جلو دوستدار محیطی قادر به تمیز کردن پوشاک به طور کامل و به آرامی در مقایسه با ماشین­های بارگیر بالا می­­­باشند. بنابراین می­توان اینطور بحث نمود که کیفیت درک شده برند به عنوان یک روش اکتشافی جهت تأثیرگذاری بر قضاوت مشتری در باب توانایی­­های آن به منظور تحقق ویژگی­های دوستدار محیطی آن عمل می­کند (Ng, Butt, Khong and Ong, 2013).

ارکان مدیریت دانش:/پایان نامه درباره کارآفرینی

از مدیریت دانش تعاریف متعددی ارایه گردیده است که در زیر به بیان چند تعریف پرداخته        می شود.

مدیریت دانش عبارت است از «راهکارها و فرایندهایی برای ایجاد، تعیین، تصرف، سازماندهی و اداره مهارت های حیاتی، اطلاعات و دانش» تا به بهترین نحو افراد را در تحقق رسایت سازمان توانمند سازد (جورابچی و دیگران، 1388، ص 137).

مدیریت دانش را می توان به عنوان روشی برای بهبود عملکرد، بهره وری و رقابت پذیری، بهبود کارآمد کسب، تسهیم و استفاده از اطلاعات درون سازمان، ابزاری برای تصمیم گیری بهبود یافته، طریقی برای به دست آوردن بهترین روش ها، راهی برای کاهش هزیه ها و دیرکردهای پژوهشی و روشی برای نوآورترین شدن سازمان، تعریف نمود (تقوی فرد و دیگران، 1391، ص 256).

مدیریت دانش به عنوان فرایندی که طی آن، سازمان به تولید، به دست آوری، تسخیر و به کارگیری دانش برای ارتقای بهره وری سازمان می پردازد، تعریف می گردد (اخوان و دیگران، 1389، ص 1).

علوی و لیندر[1] (2001) نظام های مدیریت دانش را نظام هایی می دانند که با بهره گیری از فن آوری اطلاعات، توسعه یابند و فرآیندهای ایجاد، ذخیره/ بازیابی، انتقال و به کارگیری دانش را به کارگیرند (گزنی، 1385، ص 32).

مدیریت دانش به هر نوع فعالیتی که به تجربه و دانش ذهنی افراد توجه کرده به گونه ای که بتواند با آشکارسازی و به اشتراک گذاری آن به هم افزایی دانش کمک کند، گفته می شود (پریرخ، 1392، ص 2).

مدیریت دانش را به زبان ساده می توان چنین تعریف کرد: مدیریت دانش، فرایند مداوم شناخت/ کسب، سازماندهی/ ممیزی، اشاعه، توسعه و کاربست/ خلق دانش مرتبط با فعالیت های یک مجموعه با هدف بهره برداری در راستای دستیابی به اهداف آن است (حسن زاده، 1392، ص 2).

گروه کارتنر[2]، در حکم موسسه ای بین المللی، که در بسیاری از زمینه های فن آوری اطلاعات به پژوهش، تحلیل و مشاوره می پردازد، یکی از دقیق ترین تعاریف مدیریت دانش را به شرح زیر ارائه داده است:

مدیریت دانش رشته ای علمی است که شیوه برخورداری از حمایت دوجانبه را برای ایجاد، تصرف، سازماندهی و استفاده از اطلاعات، تشویق می کند (هادیزاده مقدم و دیگران، 1389، ص 85).

 

2-3-3- راهبردهای چهارگانه مدیریت دانش

 1. راهبرد به کارگیری: تلاش مدیریت دانش در این راهبرد بر توزیع و تسهیم دانش سازمانی متمرکز می شود. نگاه مدیریت در این راهبرد، نگاهی درون سازمانی است. این راهبرد، زمانی برای مدیریت دانش مناسب است که دانش کافی و مورد نیاز در درون ایجاد شده است و نیازی به ارایه دانش جدید نباشد.
 2. راهبرد گسترش یا توسعه: مدیریت دانش با اتخاذ این راهبرد بر افزایش دانش در حوزه های دانش موجود سازمان اقدام می کنند. نگاه مدیریت دانش در این راهبرد نیز، درون سازمانی است.
 3. راهبرد جذب: در این استراتژی بر جذب دانش های جدید از منابع بیرونی تاکید می شود، لذا مدیریت دانش، نگاهی برون سازمانی پیدا می کند.
 4. راهبرد کاوش: در این راهبرد بر دورنی کردن دانش های نوین در حوزه های جدید (درونی یا بیرونی) تاکید می شود، لذا مدیریت دانش می تواند نگاهی برون سازمانی یا درون سازمانی پیدا کند (ناظم و دیگران، 1389، ص 19).

 

2-3-4- ارکان مدیریت دانش

 1. خلق دانش: برخی از محققان بیان داشته اند که توانایی خلق و استفاده از دانش یکی از منابع مهم تاب آوری در مزایای رقابتی برای بنگاه ها است. خلق دانش براساس تعامل میان افراد، گروه ها و سازمان ها شکل می گیرد. سازمان خود نمی تواند مبادرت به خلق دانش نماید، امّا قادر است محیطی برای تعامل و ارتباط سازنده میان این سه مولفه برقرار سازد.
 2. انتشار دانش: انتشار دانش، تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی است که از طریق آن، دانش می تواند در تمام سازمان به کار گرفته شود. البته رساندن دانش به کاربران به معنای استفاده حتمی از دانش نیست.
 3. مشارکت دانش: لازم است که دانش قبل از بهره برداری در سطوح سازمانی در دورن سازمان به اشتراک گذارده شود. مشارکت دانش عامل کلیدی در پاسخ گویی سریع به تغییرات، نوآوری و دستیابی به موفقیت در رقابت با سایر سازمان ها است.
 4. کاربرد دانش: کاربرد دانش در حقیقت یادگیری دانش با اجرای آن است که نشان از پذیرش دانش در سازمان دارد.
 5. ارزیابی دانش: ارزیابی دانش عبارت است از فراهم شدن امکان اندازه گیری سطح دانایی که زمینه ارتقا و توسعه دانایی را فراهم سازد و امکان بازخورد مناسب برای تصحیح در دیگر مولفه های مدیریت دانایی را ممکن می کند (طبیبی و دیگران، 1389، ص 470).

 

 

[1] -Alavi & Leander

[2]– Kartner

انواع سيستم‌ اطلاعاتی:/پایان نامه درباره فناوری اطلاعات

 انواع سيستم‌هاي اطلاعات

سيستم‌هاي اطلاعات داراي انواع و اقسام مختلفي هستند و از وجوه متفاوت مي‌توان آنها را دسته‌بندي كرد. مقاله «نوع‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعات» يك دسته‌بندي از سيستم‌هاي اطلاعات ارائه مي كند. سيستم‌هاي اطلاعات سازماني عبارتند از:

 • سيستم‌هاي پردازش مبادلات[1]
 • سيستم‌هاي اطلاعات مديريت[2]
 • سيستم‌هاي اطلاعات اجرايي[3]
 • سيستم‌هاي پشتيبان تصميم‌گيري[4]
 • سيستم‌هاي پشتيبان اجرايي[5]
 • سيستم‌هاي خبره[6]
 • سيستم‌هاي اتوماسيون اداري[7]
 • سيستم‌هاي دانش‌ورزي[8]

2-11-1 سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS) :

اینگونه سیستمهاکه به سیستمهای پشتیبان مدیریت (mss) نیزمعروف است که دارای کاربردخاصی است که اطلاعات موردنیازسازمان ومدیریت راجهت تصمیم گیری ، برنامه ریزی،سازماندهی ،کنترل ونظارت ،هماهنگی ارتباطات وهدایت سازمان تامین می نماید اطلاعات MISشامل گزارشها،آمارها،تحلیل وحتی راه حل کارشناسانه نیز می باشد.

2-11-2 سیستم اطلاعاتی اجرایی ( EIS)

EISجهت پشتیبانی ازتصمیم گیری حیاتی وکلان مدیران اجرائی وارشدبکارگرفته می شود ،ازخصوصیات مهم این سیستم ،علاوه برتامین اطلاعات باارزش مدیران ارشد،ازتوانایی تجزیه وتحلیل گسترده نیزبرخورداراست محیط EIS جذاب وانعطاف پذیروچندرسانه ای می باشدبسیاری ازEIS هامجهزبه سیستمهای هشداردهنده بوده وازپتانسیل سیستمهای خبره جهت مشاوره استفاده می­کنند.

سیستمهای اطلاعات استراتژیک (SIS)

SISیکی ازمهمترین سیستمهای اطلاعاتی کاربردی درسازمان ،مدیریت ،سیاست ،ارتش ،وتجارت است که اطلاعات استراتژیک رابرای تحقق اهداف استراتژیک سازمان تهیه وتامین می نماید.سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک عمدتا درشرایط پیچیده ،چالش برانگیز،غیرقابل پیش بینی ،بحرانی وغیرمنظم کاربرد دارداطلاعات این سیستم منحصربفرد وحیاتی می باشد ونقش بسیارتعیین کننده درسرنوشت سیستم دارد که مستقیما درتصمیم گیری استراتژیک بکارمی رود.

2-11-3 سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری DSS) ) :

DSS  نقش بسیارمهمی درپشتیبانی ازتصمیمات مدیران دارند که مبتنی برکامپیوتربوده درکلیه سطوح سازمانی جهت اتخاذ تصمیمات وحل مسائل نیمه ساختاریافته کاربرد دارند.  DSSدرتمامی مراحل تصمیم گیری مدیروشناسایی وارزیابی راه حلهای قابل جایگزین وانتخاب نقش موثری ایفا می کند بنابراین ضمن کاهش زمان تصمیم گیری درمدلسازی وشبیه سازی فرایندهای تصمیم گیری نیزکاربرد دارد.

2-11-4 سیستم خبره (ES)

سیستم خبره نیز ازجمله سیستمهای اطلاعاتی هوشمندی هستند که درشرایط پیچیده و بحرانی کاربرد موثری دارند ESکه اصالتا از شاخه هوش مصنوعی محسوب می شوند درواقع یک مدل مصنوعی و کامپیوتری یک انسان کارشناسی است که می تواند اطلاعات را تجزیه و تحلیل و بررسی نموده و با استدلال و استنتاج راه حل کارشناسی ارائه دهد یک سیستم خبره یک سیستم مبتنی بر کامپیوتر است که سعی می کند شناختهای انسانی را به شکل کاوشی و ابتکاری ارائه نماید . سیستمهای خبره در پیش بینی بسیاری از ریسک ها و مخاطرات نقش موثری ایفا می نماید .

2-11-5 سیستمهای پردازش رخدادها (TPS) :

TPSسیستم اطلاعاتی خود کاری است که از طریق انها کلیه متغیرهای یک سیستم در تعامل و برخورد با یکدیگر قرار گرفته ، تجزیه و تحلیل و پردازش می شوند که می تواند منشا برنامه ریزی یک سازمان شود. تکنولوژی پردازش اطلاعات و داده ها که برای سازمانها قابل دسترسی است این امکان را بوجود آورده است که مقادیر زیادی از اطلاعات و داده ها را بسرعت پردازش می کند و بعنوان مکمل مدیریت ها را در فـرآیند تـصمیم گیری یاری نماید . سرعت پردازش هنگامی بسیار مهم می گردد که حجم زیادی از رخدادها و فعالیتهای بهره برداری وجود داشته باشد . سیستمهای پردازش رخدادها پردازش کامپیوتری را جایگزین فرآیندهای ثبت آمار و بایگانی دستی نموده است .

[1]  Transaction Processing Systems (TPS)

[2] Management Information Systems (MIS)

[3] Executive Information Systems (EIS)

[4] Decision Support Systems (DSS)

[5] Executive Support Systems (ESS)

[6] Expert Systems (ES)

[7] Office Automation Systems (OAS)

[8] Knowledge Work Systems (KWS)

11 انواع سيستم‌هاي اطلاعات

سيستم‌هاي اطلاعات داراي انواع و اقسام مختلفي هستند و از وجوه متفاوت مي‌توان آنها را دسته‌بندي كرد. مقاله «نوع‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعات» يك دسته‌بندي از سيستم‌هاي اطلاعات ارائه مي كند. سيستم‌هاي اطلاعات سازماني عبارتند از:

 • سيستم‌هاي پردازش مبادلات[1]
 • سيستم‌هاي اطلاعات مديريت[2]
 • سيستم‌هاي اطلاعات اجرايي[3]
 • سيستم‌هاي پشتيبان تصميم‌گيري[4]
 • سيستم‌هاي پشتيبان اجرايي[5]
 • سيستم‌هاي خبره[6]
 • سيستم‌هاي اتوماسيون اداري[7]
 • سيستم‌هاي دانش‌ورزي[8]

2-11-1 سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS) :

اینگونه سیستمهاکه به سیستمهای پشتیبان مدیریت (mss) نیزمعروف است که دارای کاربردخاصی است که اطلاعات موردنیازسازمان ومدیریت راجهت تصمیم گیری ، برنامه ریزی،سازماندهی ،کنترل ونظارت ،هماهنگی ارتباطات وهدایت سازمان تامین می نماید اطلاعات MISشامل گزارشها،آمارها،تحلیل وحتی راه حل کارشناسانه نیز می باشد.

2-11-2 سیستم اطلاعاتی اجرایی ( EIS)

EISجهت پشتیبانی ازتصمیم گیری حیاتی وکلان مدیران اجرائی وارشدبکارگرفته می شود ،ازخصوصیات مهم این سیستم ،علاوه برتامین اطلاعات باارزش مدیران ارشد،ازتوانایی تجزیه وتحلیل گسترده نیزبرخورداراست محیط EIS جذاب وانعطاف پذیروچندرسانه ای می باشدبسیاری ازEIS هامجهزبه سیستمهای هشداردهنده بوده وازپتانسیل سیستمهای خبره جهت مشاوره استفاده می­کنند.

سیستمهای اطلاعات استراتژیک (SIS)

SISیکی ازمهمترین سیستمهای اطلاعاتی کاربردی درسازمان ،مدیریت ،سیاست ،ارتش ،وتجارت است که اطلاعات استراتژیک رابرای تحقق اهداف استراتژیک سازمان تهیه وتامین می نماید.سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک عمدتا درشرایط پیچیده ،چالش برانگیز،غیرقابل پیش بینی ،بحرانی وغیرمنظم کاربرد دارداطلاعات این سیستم منحصربفرد وحیاتی می باشد ونقش بسیارتعیین کننده درسرنوشت سیستم دارد که مستقیما درتصمیم گیری استراتژیک بکارمی رود.

2-11-3 سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری DSS) ) :

DSS  نقش بسیارمهمی درپشتیبانی ازتصمیمات مدیران دارند که مبتنی برکامپیوتربوده درکلیه سطوح سازمانی جهت اتخاذ تصمیمات وحل مسائل نیمه ساختاریافته کاربرد دارند.  DSSدرتمامی مراحل تصمیم گیری مدیروشناسایی وارزیابی راه حلهای قابل جایگزین وانتخاب نقش موثری ایفا می کند بنابراین ضمن کاهش زمان تصمیم گیری درمدلسازی وشبیه سازی فرایندهای تصمیم گیری نیزکاربرد دارد.

2-11-4 سیستم خبره (ES)

سیستم خبره نیز ازجمله سیستمهای اطلاعاتی هوشمندی هستند که درشرایط پیچیده و بحرانی کاربرد موثری دارند ESکه اصالتا از شاخه هوش مصنوعی محسوب می شوند درواقع یک مدل مصنوعی و کامپیوتری یک انسان کارشناسی است که می تواند اطلاعات را تجزیه و تحلیل و بررسی نموده و با استدلال و استنتاج راه حل کارشناسی ارائه دهد یک سیستم خبره یک سیستم مبتنی بر کامپیوتر است که سعی می کند شناختهای انسانی را به شکل کاوشی و ابتکاری ارائه نماید . سیستمهای خبره در پیش بینی بسیاری از ریسک ها و مخاطرات نقش موثری ایفا می نماید .

2-11-5 سیستمهای پردازش رخدادها (TPS) :

TPSسیستم اطلاعاتی خود کاری است که از طریق انها کلیه متغیرهای یک سیستم در تعامل و برخورد با یکدیگر قرار گرفته ، تجزیه و تحلیل و پردازش می شوند که می تواند منشا برنامه ریزی یک سازمان شود. تکنولوژی پردازش اطلاعات و داده ها که برای سازمانها قابل دسترسی است این امکان را بوجود آورده است که مقادیر زیادی از اطلاعات و داده ها را بسرعت پردازش می کند و بعنوان مکمل مدیریت ها را در فـرآیند تـصمیم گیری یاری نماید . سرعت پردازش هنگامی بسیار مهم می گردد که حجم زیادی از رخدادها و فعالیتهای بهره برداری وجود داشته باشد . سیستمهای پردازش رخدادها پردازش کامپیوتری را جایگزین فرآیندهای ثبت آمار و بایگانی دستی نموده است .

[1]  Transaction Processing Systems (TPS)

[2] Management Information Systems (MIS)

[3] Executive Information Systems (EIS)

[4] Decision Support Systems (DSS)

[5] Executive Support Systems (ESS)

[6] Expert Systems (ES)

[7] Office Automation Systems (OAS)

[8] Knowledge Work Systems (KWS)

 

انتخاب مرجع مقایسه//پایان نامه درمورد عدالت سازمانی

عوامل مؤثر بر انتخاب مرجع مقایسه

زمینه های فرهنگی، سطح تحصیلات،  چند پیشگی، سطح سازمانی و سابقۀ کار، از جمله متغیرهایی هستند که به عنوان عوامل مؤثر در انتخاب مرجع به کار گرفته شده توسط افراد در فرایند سنجش عادلانه بودن دریافت ها مورد مطالعه قرار گرفته اند که در زير به بررسی آنها می پردازیم:

1- زمینۀ فرهنگی : تفاوت نگرش های افراد نسبت به برابری، ممکن است تابعی از زمینه های فرهنگی آن ها باشد. حساسیت نسبت به برابری در جوامع فردگرا بیشتر از جوامع جمع گراست – مردم از فرهنگ های جمع گرایانه، ازهنجارهای مختلف مساوات و برابری نسبت به افراد با فرهنگ های فردگرایانه بیشتر استفاده  می كنند  (Giap, Hackermeier,Jiao,Wagdarikar, 2011, p:8)-  و با تــوجه به این که براساس یــافته های مطالعۀ معروف هــافستد (2001)کشور ما درگروه جوامع جمع گرا طبقه بندی می شود می توان پیش بینی کرد که حساسیت افراد به برابری درکشور ما نسبت به کشورهای جمع فردگرا کمتر باشد.

2- سطح سازمانی : رونن دریافت که تأثیر مقایسه های درونی و بیرونی در رضایت حاصل از دریافتی مدیران و کارکنان سطوح پایین ترمشابه است. یافتۀ مذکور به وسیلۀ یافته های پژوهشی که درکشور انجام شد، تأیید شده است. در این بررسی سه گروه از کارکنان شامل مدیران، محققان وکارکنان اداری جامعۀ آماری را تشکیل می دادند. در پژوهش پیش گفته همبستگی معناداری بین دو نوع مراجع به کار گرفته شده و گروه های سه گانه (مدیران، محققان وکارکنان اداری) مشاهده نشد.

3- سابقۀ کار :  اولدهام و همکاران دریافتند که افراد با سابقۀ طولانی، هنگام ارزشیابی حقوق و مزایای خود بر اطلاعات مربوط به پرداخت همقطاران خود تأکید می نمایند و افراد با سابقۀ کم در ارزشیابی حقوق و مزایا به تجربیات خویش وابسته اند، لیکن در تحقیقی که در کشور انجام گرفت، بین سابقۀ کار و نوع مراجع به کار گرفته شده رابطۀ معناداری مشاهده نشد. یافتۀ مذکور یافته های چند پژوهش دیگر را که فقدان  ارتباط  معنادار بین سابقۀ کارو نوع مراجع به کارگرفته شده را گزارش کرده بودند تأیید می نماید.

4- سطح تحصیلات : گودمن (1987) درمطالعه ای دریافت که سطوح بالاترتحصیلات مرجع مقایسۀ خارج ازسازمان (مراجع بیرونی) را بر می گزینند. درپژوهش نگارنده سطح تحصیلات آزمودنی ها همبستگی مثبت معناداری با به کارگیری مراجع بیرونی  داشت. در حالی که همبستگی معناداری بین سطح تحصیلات آزمودنی ها و به کارگیری مراجع درونی مشاهده نشد. یکی از ویژگی های نیروی کار حرفه ای  دارای  تحصیلات بالا  این است که آن ها خود را  با حرفه و گروه همکارانشان  (همقطارانشان) تعیین هویت می کنند و همان طور که متذکر شدیم، رونن دریافت که تأثیرگروه های ارجاعی بیرونی در تبیین نگرش ها نسبت به پرداخت  مهم تر از گروه های داخلی است، بنابراین به کارگیری مراجع بیرونی توسط کارکنان با تحصیلات بالاتر، امری طبیعی است و مبتنی بر یک اصل داوری انتزاعی نیست،  براین اساس می توان پیش بینی کرد که مشاغل پژوهشی به خاطر برخورداری شاغلان آنها از سطوح تحصیلی بالاتر، بیشتر مراجع بیرونی را در فرایند مقایسۀ عادلانه بودن دریافتی های خود به کار می گیرند.

5 – چند پیشگی : به این متغیر که به اشتغال هم زمان فرد در بیش از یک سازمان و یا یک زمینۀ کاری اشاره دارد در تحقیقات قبلی توجه نشده و نگارنده آن در پژوهش پیش گفته به عنوان متغیر مستقل بررسی کرده است. در بررسی مذکور همبستگی معناداری بین چندپیشگی و به کارگیری مراجع بیرونی مشاهده شد. در تبیین چرایی به کارگیری  مراجع  بیرونی توسط افراد چندپیشه (به ویژه محققان) به موارد زیر می توان اشاره کرد:

الف) افراد چند پیشه از چگونگی مشاغل و سطوح پرداخت در سایر سازمان ها به خوبی آگاه اند و از این آگاهی برای قضاوت شخصی شان در تعیین میزان هماهنگی دریافتی خود با پرداخت های متعارف بهره می گیرند. بدین ترتیب، تطبیق پرداخت برون سازمانی در این شرایط، صرفاً منعکس کنندۀ یک مقایسۀ طبیعی است که کارکنان سازمان شخصاً انجام می دهند و برهمین اساس میزان رضایت یا نارضایتی آنان شکل می گیرد.

ب) بررسی ها نشان می دهد که اگر چندپیشگی در چارچوب مقتضیات حرفه ای افراد صورت گیرد، منجر به تنوع فعالیت های حرفه ای و تنوع مهارت های آنها می گردد که هر دو عامل به نوبۀ خود به ارتقای عملکرد فرد و نهایتاً سازمان می انجامد، برای مثال محققانی که بخشی از وقت خود را به آموزش و انجام کارهای اداری می گذرانند، از عملکرد بهتری نسبت به کسانی که صرفاً به کار تحقیقاتی می پردازند، برخوردارند.

تنوع کار، به مفهوم دانایی در چند زمینۀ تخصصی (به جای فقط یک تخصص) و مشارکت در بیش از یک پروژۀ تحقیقاتی نیز، به بهبود عملکرد می انجامد بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که افراد چندپیشه علاوه بر در اختیار داشتن اطلاعات لازم دربارۀ مشاغل و سطوح پرداخت سایرسازمان ها و تجربۀ مستقیم دریافت های مختلف از چندین سازمان، احساس می کنند به دلیل عملکرد بهتر، مستحق دریافت حقوق و مزایای بیشتری نسبت به دیگران هستند، بنابراین برای توجیه درخواست خود مرجعی را جست و جو می کنندکه با توسل به آن به درخواست خود مشروعیت ببخشند (رازنهان، 1382، صص 157-160).

تقسیم بندی رسانه اجتماعی//پایان نامه درباره رسانه های اجتماعی

تقسیم بندی رسانه های اجتماعی

رسانه‌های اجتماعی قدرت اول دنیای امروز اینترنت هستند و اغلب کاربران روزانه از گونه‌های مختلف آنها اعم از شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها، ویکی‌ها و غیره استفاده می‌کنند. رسانه‌های اجتماعی مجموعه‌ی متنوع و گسترده‌ای از وب‌سایت‌ها و ابزارهای اینترنتی را شامل می‌شوند. این مجموعه‌ی متنوع را کارشناسان به‌ شکل‌های متفاوتی دسته‌بندی کرده‌اند. تقسیم‌بندی رسانه‌های اجتماعی اغلب بر مبنای کاربردهای آنها صورت گرفته است. از جمله معروف‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در وب‌سایت فِرِد کاوازا ارائه شده است. این تقسیم‌بندی در قالب ترسیم چشم‌انداز رسانه‌های اجتماعی اولین بار در سال ۲۰۰۸ عرضه شد و تقریبا هر سال با توجه به تغییرات اکوسیستم رسانه‌های اجتماعی به‌روز می‌شود. جدیدترین چشم‌انداز ارائه شده وضعیت رسانه‌های اجتماعی در سال ۲۰۱۱ را ترسیم کرده است. آنچه در این چشم‌انداز ترسیم شده طیف گسترده‌ای از کاربردهای وب‌سایت‌های اجتماعی است که در ایران تنها چند مورد از آنها مورد استفاده و توجه کاربران قرار دارندKavaza,2008))

در نسخه جدید بر اساس تغییرات رسانه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر، اصلاحاتی نسبت به نسخه‌های قبلی اعمال شده است. جدیدترین دسته‌بندی، رسانه‌های اجتماعی را در هفت گروه اصلی قرار داده است. در هر گروه چند نوع مختلف از این رسانه‏ها قرار می‏گیرند. مثلا وبلاگ‏ها، میکروبلاگ‏ها و ویکی‏ها، همگی در یک دسته و باعنوان ابزارهای انتشار نام‏گذاری شده‏اند.بر اساس این دسته‏بندی، هفت گونه‏ی اصلی رسانه‏های اجتماعی و مهم‏ترین مصداق‏های هر نوع در حال حاضر به شرح زیر هستند:

 • ابزارهای انتشار[1]: در بخش انتشار پلاتفورم‌های وبلاگ، میکروبلاگ‌ها، سرویس‌های اجتماعی استریم و ویکی‌ها قرار می‌گیرند.
 • ابزارهای به‌اشتراک‌گذاری[2]: سرویس‌های به‌اشتراک‌گذاری ویدئو، سرویس‌های به‌اشتراک‌گذاری عکس، لینک، موسیقی و اسناد مانند در این گروه قرار می‌گیرند.
 • ابزارهای بحث[3]: سرویس‌های تابلوي اعلانات سیستم‌های مدیریت کامنت و ابزارهای جست‌وجوی ‌
  اجتماعی در این بخش دسته‌بندی می‌شوند.
 • ابزارهای تجارت[4]: ابزارهای به‌اشتراک‌گذاری خرید، جماعت‌های ثبت و به‌اشترک‌گذاری توصیه‌ها، ابزارهای مدیریت نظرات مشریان، ابزارهای گردآوری بازخوردها و مواردی از این دست در بخش تجارت اجتماعی قرار می‌گیرند.
 • ابزارهای موقعیت[5]: پلاتفورم‌های موقعیت‌یابی اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی محلی، شبکه‌های اجتماعی موبایلی و مواردی از این دست نیز در این گروه قرار می‌گیرند.
 • ابزارهای شبکه‌سازی اجتماعی[6]: شبکه‌های اجتماعی سنتی، شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای، شبکه‌های اجتماعی شخصی. و ابزارهای ساخت شبکه‌های اجتماعی نیز تشکیل‌دهنده‌ی این بخش هستند.

• ابزارهای بازی اجتماعی[7]: وب‌سایت‌های بازی اجتماعی، بازی‌های اجتماعی موبایلی و دنیاهای مجازی در این بخش بازی قرار می‌گیرند Kavaza,2008))

[1] Publish

[2] Share

[3] Discuss

[4] Commerce

[5] Location

[6] Network

[7] Games

تداعی برند:/پایان نامه درباره تبلیغات دهان به دهان

تداعی برند :

تداعي برند، هر چيز مرتبط با برند در ذهن است كه مبنايي براي تصميم هاي خريد و وفاداري به برند است (هانسن و کریستنسن[1]، 2009) . ريو و همكارانش ، تداعي برند را عنصري كليدي در تشكيل و مديريت ارزش ويژه برند مطرح كرده اند(شایمپ[2]، 2010) .

به عقیده آکر آگاهی از برند رابطه نزدیکی با تداعی برند دارد. او تداعی برند را ارتباطی در حافظه با یک برند تعریف کرده است به عقیده وی تداعی برند می تواند از 5 راه بر ارزش ویژه برند موثر باشد.

(1) کمک به پردازش اطلاعات (2) تمایز/ جایگاه یابی (3) دلیلی برای خرید نام تجاری (4) ایجاد انگیزش و احساس مثبت (5) گسترش. به عقیده گیل (2007) تداعی، یک ارزش و احساسی در مورد برندها ایجاد می نماید، که آنها را از سایر برندها متمایز می نماید. همچنین مصرف کننده یک نشانی از محصولی که خریداری می نماید یا در خانواده خود مصرف می نماید در حافظه خود ذخیره می نماید که الزاماً اسم آن محصول نیست و می تواند شامل شکل بست هبندی، طراحی یا عکسهای خاص و یا هر چیز دیگر که می تواند در انسان تداعی شود. همچنین وجود آگاهی در ذهن مصرف کننده و ارتباط با یک تداعی گر قوی مثبت، یک مزیت برای برند محسوب می گردد. به عقیده آتیلگان و دیگران تداعی برند بر وفاداری مصرف کننده تاثیرگذار است. و برای مصرف کنندگان و شرکت ایجاد ارزش می نماید. کلر (2003) بیان کرد، هر تجربه جدید ایجادکننده برند، تقویت کننده یا تغییردهنده برای اشخاص تداعی گر است. تداعی برند باید به اندازه کافی محکم و مطلوب باشد تا تاثیر مثبت در ارزش ویژه برند داشته باشد و تداعی برند ممکن است جستجوی اطلاعات برای تصمیم خرید مصرف کننده را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به عقیده آلبا و دیگران تداعی برند ممکن است مانع جستجوی مصرف کننده در کسب اطلاعات برای تصمیم خرید گردد(ابراهیمی و همکاران، 1388).

 

2-3-4- عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند

2-3-4-1- تبلیغات

تبلیغات نیرومندترین ابزار آگاهی بخش در شناساندن یک شرکت، کالا، خدمات یا اندیشه است و می تواند یک تصویر در مخاطب ایجاد نماید و تا اندازه ای او را به موضوع علاقه مند سازد. از کاربردهای مهم آن آگاهی، یادآوری و تداعی در مصرف کننده است. مخارج تبلیغاتی نشان دهنده میزان سرمایه گذاری شرکت در برند خود است و مصرف کننده یک ارتباط مثبت میان مخارج تبلیغات وکیفیت برند برقرار می نماید. پیام های بازرگانی عموما سطح اطلاعات برند را افزایش داده و مخارج تبلیغات تاثیر مثبت بر ارزش ویژه برند دارند همچنین با افزایش مخارج تبلیغات و اطلاعات مثبت کسب شده از برند در خانواده آگاهی جوانان از برندها افزایش می یابد همچنین مصرف کننده یک ارتباط مثبت میان مخارج تبلیغات و کیفیت برند برقرار می نماید. گیل بیان می کند که هر چه مخارج تبلیغاتی افزایش یابد آگاهی از برند، تداعی برند و کیفیت درک شده افزوده می شود. تلیس(1998) دریافت که تاثیر تبلیغات عموماً غیر خطی است و تغییر وفاداری به برند و تاثیر آن بر روی حجم خرید را تعدیل می نماید و به جای این که باعث تغییر در برند مصرفی گردد باعث تقویت برتری مشتری برای استفاد از برند می گردد. شکل کالا، نحوه نمایش آن و به ویژه قیمت کالا تاثیر قویتری نسبت به تبلیغات بر روی عکس العمل مشتری دارد. تاثیر وفاداری به برند از سایر متغیرها بیشتر است. یو (2002) دریافت که تبلیغات هزینه شده در ابعاد ارزش ویژه برند تاثیر مثبت در بازار آمریکا داشت. روبرت(1986)، سایمون(1993)، کُب(1995) وجود ارتباط مثبت میان مخارج تبلیغات و کیفیت درک شده از برند را گزارش کردند(ابراهیمی و همکاران، 1388).

 

[1] – Hansen & Christensen

[2] – Shimp

مدل دیکسون//پایان نامه درمورد یادگیری استراتژیک

مدل دیکسون

بر اساس مدل دیکسون یادگیری سازمانی شامل فرآیندهایی در سطح فردی، گروهی و سیستمی است که به طور مداوم، در جهت افزایش رضایت سهامداران می باشد که این مدل به صورت زیراست:

1-تولید: تولید گسترده اطّلاعات، که شامل مجموعه ای از داده های خارجی و توسعه ایده های جدید می باشد.

2-ادغام: یک پارچه سازی اطّلاعات جدید در چارچوب سازمانی فرایند کلیدی انتشاراطّلاعات می باشد.

3- تفسیر: تفسیراطّلاعات به صورت گروهی، یک ساختار مفهومی جدیدی است که بر اساس مشارکت ایجاد شده است.

4- عمل: داشتن قدرت و اطّلاعات لازم برای انجام مسئولیّت کارها بر اساس مفهوم قسمت تفسیر می باشد (هولگارد، 2007، 7).

2-1-8-1-3-مدل هابر

چهار مرحله یادگیری سازمانی مطابق مدل هابر ارائه شده است که عبارتنداز: کسب دانش، توزیع دانش، تفسیر دانش و حافظه ی سازمانی و زیر مجموعه های هر یک به تفکیک می توان این مراحل را به شرح زیر توضیح داد:

کسب دانش:

برای سازمان های امروزی دانش مهم ترین منبع محسوب می شود و مدیریّت کردن آن هم برای ایجاد عملکرد مناسب در سازمان حیاتی می باشد(آیدین و همکاران، 2008، 294). دانش به عنوان دارایی می تواند در دراز مدّت مزیّت رقابتی برای شرکت ایجاد نماید، به طور کلی تمامی منابع ملموس سازمان به گونه ای تابعی از دانش موجود در شرکت ها هستند(نلسون و همکاران، 2012، 2). یادگیری زمانی اتفّاق می افتد که سازمان دانش لازم را کسب کند. کسب دانش یا حقایق و اطّلاعات از طریق کنترل محیط، استفاده از سیستم های اطّلاعاتی برای ذخیره کردن اطّلاعات، بازیافت اطّلاعات، انجام تحقیقات، آموزش و… صورت می گیرد.

توزیع  اطّلاعات:

به فرایندی اشاره دارد که از طریق آن سازمان مشترکاً با واحدها و اعضای خود در اطّلاعات کسب شده شریک می شود و از این طریق یادگیری ارتقا پیدا می کند.

تفسیراطّلاعات: برای آنکه اطّلاعات به طور مشترک مورد استفاده قرار گیرد، باید تحلیل و تفسیر شوند. تفسیر اطّلاعات فرایندی است که از طریق آن اطّلاعات توزیع شده معنای قابل فهم مشترکی پیدا می کند.

حافظه سازمانی: حاقظه سازمانی به مخزنی اشاره می کند که در آن دانش برای استفاده در آینده ذخیره می شود.