فرآيند مديريت استراتژيک:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

فرآيند مديريت استراتژيک: فرآيند مديريت استراتژيک عبارت است از حلقه ي بازخورد ارتباطي ميان مراحل تجزيه و تحليل و شناخت، انتخاب و اقدام. (استيسي[1] ،1381) چنانچه نمایشگر 2.5 نشان مي دهد، تجزيه و تحليل راهبردي، مستقيما با اجراي راهبرد و اين عنصر خود با گزينش راهبردي به طور مستقيم در ارتباط است. علت آن است…

By Off

مديريت راهبردي:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

مديريت راهبردي ساده ترين توضيحي که مي توان بر شفاف سازی شناخت مديريت راهبردي ارائه کرد، اداره کردن وکنترل فرايند اتحاذ تصميم هاي راهبردي است. اولين نکته ايي که مي بايست در شناخت مديريت راهبردي توجه کرد، ماهيت متفاوت  آن با ديگر جنبه هاي مديريت است. معمولا از بيشتر مديران خواسته مي شود که کارايي…

By Off

موانع و مشکلات صادرات، پایان نامه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکتها

موانع و مشکلات صادرات از منظر رفتار شرکتی زمانی که یک شرکت با دو راهی تصمیم گیری برای شروع یا ادامه صادرات مواجه می شود، گرایش عمومی به سمت تصمیم به عدم صادرات است (رضائیان ،1369). این موضوع در تحقیقات انجام شده در آمریکای شمالی(سیمپسون و کاجاوا،1974)، آلمان و انگلستان(شرکت تحقیقات بازار صنعتی،1978)، ژاپن(بولتو،1975)تایید شده…

By Off

پایان نامه مزایای رقابتی ، تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی-انواع مزیت رقابتی

انواع مزیت رقابتی مفهوم مزیت رقابتی بیانگر برتری ناشی از توانایی های معین یا ترکیب توانایی هاست که رقیب برتر منحصراً یا به مقدار زیادی نسبت به رقبا داراست ( آنتون[1] 2000). مهمترین ویژگی های مزیت رقابتی دوام، آسیب ناپذیری و ارزش آن می باشد. باتوجه به مبانی نظری موضوع و پویایی های واقعی و…

By Off

برنامه ریزی گردشگری- پایان نامه تاثیر فرهنگ بر توسعه گردشگری

10 برنامه ریزی گردشگری گردشگری داخلی، فعالیتی ترکیبی و مستلزم مشارکت بخش های مختلف و متعدد جامعه است و به همان میزان نیز اثرات گسترده ای در بر دارد، از همین رو در هر مرحله نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی است. برنامه ریزی به عنوان یک ابزار علمی به دست اندکاران صنعت گردشگری کمک می…

By Off

پایان نامه مسؤولیت اجتماعی و گزارش مالی:انواع تعهدات

تعهدات اقتصادی : به طور کلی بنگاه‌های اقتصادی به عنوان واحدهای اقتصادی در جوامع برای نیل به اقتصاد بهتر شکل گرفته‌اند و تولید خدمت و کالا برای اعضای جامعه اوّلین و بدیهی‌ترین هدف بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. به همین خاطر نقش اوّلیه و اصلی بنگاه‌ها تولید کالا یا خدماتی است که جامعه از آن‌ها انتظار دارد…

By Off

پایان نامه درباره مدیریت دانش :اهميت کيفيت محصول و ارائه خدمات به مشتريان

اهميت کيفيت محصول و ارائه خدمات به مشتريان مشتريان راضی منبع سود شرکت‌ها هستند . شرکتهايی که نمی توانند مشتريان را راضی نگه دارند در دراز مدت در بازار باقی نخواهند ماند. عرضه محصول با کيفيت برتر و ارائه خدمات به مشتريان در سطح عالی و به طور مستمر ، موجب ايجاد مزيت های رقابتی…

By Off