آوریل 14, 2021

پژوهش – کنترل غیرخطی بهینه ی جرثقیل های حامل کانتینر با استفاده از معادلات ریکاتی …

پیوست (۲) ۷۶صفحه چکیده به زبان انگلیسی: ۷۷فهرست شکلها عنوان صفحه شکل ‏۱‑۱: جرثقیل حامل کانتینر ۳شکل‏۱‑۲-طرح پیشنهادی در [۵] برای کنترل حرکات پیچشی توسط …

سایت مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با استفاده از …

۴-۱ مقدمه:تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های هر پژوهشی محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل …