می 16, 2021

حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و رضایت مشتری- قسمت …

ضیاء الدین، محمد مهدی، ۱۳۷۹، “ارزیابی سطوح خدماتی هتلهای ۵ ستاره تهران بر اساس نظر سنجی از مشتریان خارجی و معیار‌های بین‌المللی و ارائه راهکارهایی …

دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۱۷

کارگزاری تامین سرمایه نوین ۵-۳ ) ابزارها و روشهای گردآوری دادههایکی از اصلی ترین بخشها در یک کار تحقیقی جمع آوری اطلاعات میباشد چناچه این …